wersja do wydruku Piotr Rewig 22.01.2014 09:22

Urząd Stanu Cywilnego - procedury

Urząd Stanu Cywilnego

tel/fax: 76 87 83 113, e-mail: usc@zlotoryja.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 - 14.00, wtorek 7.30 - 16.30

Nr konta Gmina Miejska Złotoryja 20 8658 0009 0000 3506 2000 0020

Podstawy prawne:

 1. Prawo o aktach stanu cywilnego
 2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 3. Kodeks postępowania administracyjnego
 4. Ustawa o opłacie skarbowej
 1. Zgłoszenie urodzenia dziecka:
  • dziecko pochodzące z małżeństwa
   wymagane dokumenty: dowody osobiste ojca i matki, skrócony odpis z aktu małżeństwa
  • dziecko pozamałżeńskie:
   stan cywilny matki panna wymagane dokumenty: dowoód osobisty i odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka jeżeli ojciec uznaje ojcostwo, dla ojca tylko dowód osobisty
  • stan cywilny matki rozwiedziona
   wymagane dokumenty:dowód osobisty matki i odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
   jeżeli od rozwodu matki do dnia urodzenia się dziecka nie upłynęło 300 dni, zachodzi domniemanie,że dziecko pochodzi od męża matki, akt urodzenia dziecka sporządza się jak dziecka z małżeństwa art 62 Kodeks rodzinny i opiekuńczy.Domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki może być obalone tylko w procesie o zaprzeczenie ojcostwa.
   Uznanie ojcostwa przez ojca biologicznego dziecka może być dokonane tylko wtedy gdy upłynęło 300 dni od rozwodu matki.
  • stan cywilny matki wdowa
   wymagane dokumenty: dowód osobisty i odpis aktu zgonu męża trzysta dni i uznanie ojcostwa analogicznie jak przy rozwodzie
   Odpisów z akt stanu cywilnego nie żąda się, kiedy znajdują się w tym samym USC co prowadzona sprawa.
 2. Zawarcie małżeństwa (ślub cywilny i konkordatowy)
  • stan cywilny kawaler i panna
   wymagane dokumenty: dowody osobiste i odpisy skrócone z aktu urodzenia
  • stan cywilny rozwiedziony rozwiedziona oprócz aktu urodzenia akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, natomiast przy stanie cywilnym wdowa, wdowiec, akt zgonu małżonka
  • ślub cywilny - zapewnienieo braku przeszkód do zawarcia małżeństwa wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przed kierownikiem USC nie później niż miesiącprzed planowaną datą ślubu.
  • ślub konkordatowy
   zapewnienie o braku przeszkód wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przed kierownikiem USC właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu jednego z nupturientów
  • zaświadczenia do ślubu konkordatowego ważne są 3 miesiące od daty wydania
  • opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa (ślub cywilny i konkordatowy) wynosi 84 zł.
  • wymagany wiek dla kobiety i mężczyzny ukończone 18 lat
  • w przypadku braku pełnych zdolności do czynności prawnych (18 lat) wymagane jest zezwolenie na zawarcie małżeństwa wydane przez Sąd Rodzinny.
   Nie są wymagane akty stanu cywilnego jeżeli znajdują się w tym samym USC w którym będzie sporządzony akt małżeństwa
 3. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgony wydanej przez lekarza oraz dowodu osobistego zmarłego.
  • Przy sporządzeniu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu, wydawane są trzy odpisy wolne od opłaty skarbowej.
  • Opłata skarbowa za wydobycie odpisuskróconego z aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu) wynosi 22 zł.
  • odpis zupełny 33 zł.
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 38zł.
  • decyzja o zmianie imienia i nazwiska 37zł.
  • decyzja o umiejscowieniu akt stanu cywilnego 50zł.
  • decyzja o sprostowaniu lub uzupełnieniu akt stanu cywilnego 39 zł.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Urząd Stanu Cywilnego - procedury
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.01.2014 09:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż