wersja do wydruku Piotr Rewig 22.02.2016 13:15

Zarządzenie nr 0050.26.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej - sport dzieci i młodzieży, rekreacja

Zarządzenie nr 0050.26.2016
Burmistrza Miasta Złotoryja
dnia 22 lutego 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 - sport dzieci i młodzieży, rekreacja,

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515), art. 15 ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d, ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 0050.289.2015 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 28.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 oraz Zarządzenia nr 0050.16.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.289.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016.

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 – sport dzieci i młodzieży, rekreacja, składzie:

  1. Włodzimierz Bajoński,
  2. Anna Ardelli,
  3. Justyna Fajkisz,
  4. Wioletta Łaskawiec – Wilk,
  5. Mateusz Baraniak.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.26.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej - sport dzieci i młodzieży, rekreacja
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Katarzyna Łukasiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.02.2016 13:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż