wersja do wydruku Piotr Rewig 02.03.2016 14:01

Zarządzenie nr 0050.29.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2016
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 1 marca 2016 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 5 ust. 4,  art. 13 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) oraz Zarządzeniem nr 0050.289.2015 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 oraz zarządzeniem nr 0050.16.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.289.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016, zarządza się co następuje:

§ 1.

 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w składzie:
 • Włodzimierz Bajoński – przewodniczący,
 • Anna Ardelli,
 • Wioleta Łaskawiec – Wilk,
 • Justyna Fajkisz,
 • Mateusz Baraniak

rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sport dzieci i młodzieży, rekreacja.

§ 2.

Przyznaje się następujące środki finansowe:

 1. Klub Żeglarski „Reda” w Złotoryi – „Szkoła Błękitnego Żeglowania” – 11.000 zł
 2. „Klub Sportowy Aurum Kobud Złotoryja” – Popularyzacja lekkiej atletyki oraz gry w bilard, szkolenie dzieci utalentowanej, przeprowadzanie szkoleń pn. „Lekka atletyka i bilard, czyli gibkie damy i sprawni dżentelmeni…” – 5.500 zł
 3. Klub Piłki Halowej „Lider” w Złotoryi – „Zajęcia w zakresie gry w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży” – 3.600 zł
 4. Uczniowski Klub Sportowy Rio Team – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – 5.000 zł
 5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu Powszechnego – „Aktywne warsztaty ruchowe dla dzieci” – 2.300 zł
 6. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Oldboys Górnik Złotoryja” w Złotoryi – „Nauka i doskonalenie gry w piłkę ręczną”  - 3.600 zł
 7. Uczniowski Klub Sportowy „Kosynier” przy Gimnazjum w Złotoryi – „Upowszechnianie sportu, propagowanie zdrowego stylu życia, rekreacja dzieci i młodzieży” – 4.200 zł
 8. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „Aurum” w Złotoryi – „Prowadzenie zajęć z akrobatyki sportowej” – 36.000 zł
 9. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe – „Organizacja zajęć w zakresie nauki gry w tenisa ziemnego” 15.200 zł
 10. „Wilkołak” Stowarzyszenie Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc – „Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży złotoryjskiej” – 8.200 zł
 11. Fundacja Rozwoju Człowieka „Trood” – „Złotoryja tańczy – realizacja zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Złotoryja” – 4.900 zł
 12. Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik” Złotoryja – „Organizacja zajęć sportowych oraz udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych wraz z utrzymaniem bazy sportowej w Mieście Złotoryja” – 53.500 zł
 13. Kaczawski Klub Siatkarski „Ren – But” Złotoryja – „Piłka siatkowa na okrągło”  - 27.000 zł

 § 3.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadanie
w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.29.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Katarzyna Łukasiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.03.2016 14:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.03.2016 07:53 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
02.03.2016 07:49Dokument został odzyskany. (Piotr Rewig)
02.03.2016 07:49 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
01.03.2016 14:19Dokument usunięto. (Piotr Rewig)
01.03.2016 14:14 Edycja dokumentu (Piotr Rewig)
01.03.2016 14:01 Utworzenie dokumentu. (Piotr Rewig)