wersja do wydruku Piotr Rewig 12.04.2016 11:44

Zarządzenie nr 0050.76.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.274.2015 z dnia 03.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 zmienione zarządzeniem nr 0050.287.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz zarządzeniem nr 0050.70.2016 z dnia 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2016
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA
z dnia 8 kwietnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie nr 0050.274.2015 z dnia 03.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 zmienione zarządzeniem nr 0050.287.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz zarządzeniem nr 0050.70.2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, 239 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

Zmienia się zapis pkt IV ust. 1. załącznika nr 1 do zarządzenia nr 0050.274.2015 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 03.12.2015 r. zmienionego zarządzeniem nr 0050.287.2015 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz zarządzeniem nr 0050.70.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 31 marca 2016 r., który otrzymuje brzmienie:

  1. Termin składania ofert na zadania upływa:
  • zadanie nr 1, nr 5 - z dniem 8 stycznia 2016 r.
  • zadanie nr 2, nr 3, nr 4 – z dniem 15 kwietnia 2016 r.

§ 2.

Pozostałe postanowienia zarządzenia nr 0050.274.2015 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 03.12.2015 r. zmienionego zarządzeniem nr 0050.287.2015 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz zarządzeniem nr 0050.70.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 31 marca 2016 r. pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.76.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.274.2015 z dnia 03.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 zmienione zarządzeniem nr 0050.287.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz zarządzeniem nr 0050.70.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Katarzyna Łukasiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.04.2016 11:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż