wersja do wydruku Piotr Rewig 27.04.2016 08:58

Zarządzenie nr 0050.91.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 – zadanie nr 2 profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej, zadanie nr 3 letni wypoczynek dzieci i młodzieży, zadanie nr 4 letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień.

Zarządzenie nr 0050.91.2016
Burmistrza Miasta Złotoryja
dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 – zadanie nr 2 profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej, zadanie nr 3 letni wypoczynek dzieci i młodzieży, zadanie nr 4 letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515), art. 15 ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d, ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 0050.274.2015 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 3.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 r, ze zmianami, zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 – zadanie nr 2 profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej, zadanie nr 3 letni wypoczynek dzieci i młodzieży, zadanie nr 4 letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień w składzie:

  1. Włodzimierz Bajoński,
  2. Anna Ardelli,
  3. Justyna Fajkisz,
  4. Wioleta Łaskawiec – Wilk,
  5. Kamila Nankiewicz.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.91.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 – zadanie nr 2 profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej, zadanie nr 3 letni wypoczynek dzieci i młodzieży, zadanie nr 4 letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Justyna Fajkisz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2016 08:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż