wersja do wydruku Piotr Rewig 30.01.2017 14:24

Nieograniczony przetarg ustnym dotyczący najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy znajdujący się w Złotoryi przy: ul. Solnej 19 Obręb 3 Nr działek 65/3 i 65/10; pow. użytkowa 123,80m2

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta Złotoryja

Zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w nieograniczonym przetargu ustnym dotyczącym najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy znajdujący się w Złotoryi przy:

  • ul. Solnej 19; Obręb 3; Nr działek 65/3 i 65/10; pow. użytkowa 123,80 m2

  • cena wywoławcza – 123,80 zł/m-c (tj.1,00 zł/m 2);
  • wadium – 24,00 zł

Wylicytowana kwota stanowi czynsz miesięczny netto. Do wylicytowanej kwoty doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg odbędzie się dnia 2 marca 2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1 w sali nr 11.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego na nr konta 83 8658 0009 0000 3506 2000 0050 do dnia 24 lutego 2017 r. (decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na koncie, aby możliwe było stwierdzenie przez komisję przetargową najpóźniej 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty) W tytule przelewu należy wpisać adres lokalu użytkowego, którego wadium dotyczy.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Złotoryi (pok.8), lub pod nr tel. 768779136.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieograniczony przetarg ustnym dotyczący najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy znajdujący się w Złotoryi przy: ul. Solnej 19 Obręb 3 Nr działek 65/3 i 65/10; pow. użytkowa 123,80m2
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Dorota Pomykała
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.01.2017 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż