Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Katarzynę Medyńską, ul. Zielona 14/2, 59-220 Legnica, występującej z pełnomocnictwa Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o. o. Sp. K., ul. B. Krzywoustego 39, 59-500 Złotoryja, dnia 02.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji regałów i pojemników transportowych oraz magazynowych na terenie istniejącej hali produkcyjno-magazynowej przy ul. B. Krzywoustego 39, na działce o numerze ewidencyjnym 92/31, obr. 7 Złotoryja (w LSSE Podstrefa Złotoryja).
Złotoryja, 04.08.2017r.
 
WM.6220.1.3.4.2017.EG
 
 
INFORMACJA
 
Na podstawie art.8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.z 2017r., poz. 1405 z późn. zm) 
 
Burmistrz Miasta Złotoryja informuje
 
że na wniosek złożony przez Katarzynę Medyńską, ul. Zielona 14/2, 59-220 Legnica, występującej z pełnomocnictwa Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o. o. Sp. K., 
ul. B. Krzywoustego 39, 59-500 Złotoryja, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji regałów i pojemników transportowych oraz magazynowych na terenie istniejącej hali produkcyjno - magazynowej przy ul. B. Krzywoustego 39, na działce o numerze ewidencyjnym 92/31, obr. 7 Złotoryja (w LSSE Podstrefa Złotoryja), dnia 02.08.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. 
Burmistrz Miasta Złotoryja - jako organ właściwy w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wystąpił 
o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko do:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi.
 
Równocześnie informuję, że każdy ma prawo dostępu do informacji o środowisku, 
a materiały dotyczące sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Wydziale Mienia – pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu.
 
Informacja w powyższej sprawie zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Złotoryi www.zlotoryja.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:Gałązka Ewelina
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.08.2017 07:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż