wersja do wydruku Piotr Rewig 08.09.2017 07:53

Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową pomieszczeń mieszkalnych wybudowanych i wyodrębnionych z części wspólnych nieruchomości przy ul. Złotej 6ab w Złotoryi

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. dz. u. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Burmistrz Miasta Złotoryja informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową pomieszczeń mieszkalnych wybudowanych i wyodrębnionych z części wspólnych nieruchomości przy ul. Złotej 6ab w Złotoryi. Wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryja nr 0050.261.2017 z dnia 06 września 2017 r.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową pomieszczeń mieszkalnych wybudowanych i wyodrębnionych z części wspólnych nieruchomości przy ul. Złotej 6ab w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Agnieszka Nowodyła
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.09.2017 07:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż