wersja do wydruku Piotr Rewig 02.10.2017 14:02

Informacja o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji regałów

INFORMACJA

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405 z późń. zm.)

Burmistrz Miasta Złotoryja informuje

że na wniosek złożony przez Katarzynę Medyńską, ul. Zielona 14/2, 59-220 Legnica, występującej z pełnomocnictwa Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o. o. Sp. K., ul. B. Krzywoustego 39, 59-500 Złotoryja, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji regałów i pojemników transportowych oraz magazynowych na terenie istniejącej hali produkcyjno - magazynowej przy ul. B. Krzywoustego 39, na działce o numerze ewidencyjnym 92/31, obr. 7 Złotoryja (w LSSE Podstrefa Złotoryja), zostało wydane Postanowienie Burmistrza Miasta Złotoryja nr. WM.6220.1.3.6.2017.EG z dnia 26.09.2017 r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo dostępu do informacji o środowisku, a materiały dotyczące sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Wydziale Mienia – pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu.

Informacja w powyższej sprawie zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji regałów
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Gałązka Ewelina
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.10.2017 14:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż