Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2018 14:39 02/ZP/2018 "Dostawa ultrabooka wraz z oprogramowaniem systemowym, na potrzeby Działu DIA”
05.12.2017 09:42 59/ZP/2017 "Dostawa dwóch stanowisk komputerowych na potrzeby Oddziału TK w RPK Spółka z o.o. w Złotoryi”
20.10.2017 10:24 51/ZP/2017 Dostawa piasku w ilości do 4 500 ton oraz kamienia o różnej frakcji w ilości do 2 500 ton wraz z załadunkiem oraz jej transport w miarę potrzeb na teren miasta Złotoryi
17.08.2017 10:02 09/ZP/2017 Dostawa materiałów do zadania „ Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej, Lubelskiej w Złotoryi"
17.08.2017 09:57 14/ZP/2017 Wykonanie przewiertu sterowanego do zadania „Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej, Lubelskiej w Złotoryi”
14.07.2017 15:42 36/ZP/2017 Dostawa, instalacja i wdrożenie Systemu Bilingowego (SB) dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi
13.07.2017 13:17 37/ZP/2017 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do zainstalowania na pompowni Z-3”
04.07.2017 15:27 35/ZP/2017 Roboty remontowo-budowlane – roboty zduńskie w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja zarządzanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Złotoryi
04.07.2017 11:17 34/ZP/2017 Wymiana WLZ NN do budynków komunalnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej NN klatek schodowych w ul. Piastowej.
30.06.2017 11:26 Nabór na stanowisko: Specjalista ds. inżynierii środowiska
02.06.2017 10:19 30/ZP/2017 Dostawa sprzętu komputerowego
15.05.2017 13:39 Dostawa materiałów dla zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Sienkiewicza” oraz „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ul. Sienkiewicza
05.05.2017 11:32 25/ZP/2017 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej w Złotoryi"
27.04.2017 14:11 24/ZP/2017 Dostawa drukarki laserowej A3
25.04.2017 10:35 01/DOS/2017 Zakup pojazdu specjalistycznego (samochód kombinowany) przeznaczony do ciśnieniowego mycia kanałów z odsysaniem nieczystości stałych i płynnych
31.03.2017 14:53 21/ZP/2017 Dostawa sprzętu komputerowego
28.03.2017 14:00 19/ZP/2017 Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem na jego podstawie nowego pozwolenia wodnoprawnego.
24.03.2017 14:42 Dostawa materiałów papierniczych i biurowych na okres 12 miesięcy na potrzeby spółki RPK.
24.03.2017 13:29 Nabór na stanowisko: Specjalista ds. obiektów budowlanych
23.03.2017 12:27 15/ZP/2017 Dostawa węży do czyszczenia kanalizacji - drugie postępowanie.

1 2 3 4 5 6 następna