Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.02.2018 09:40 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową pomieszczenia mieszkalnego wybudowanego i wyodrębnionego z części wspólnych nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 33ab w Złotoryi
21.02.2018 17:12 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową części wspólnych nieruchomości przy ul. Złotej 8 AB w Złotoryi
20.02.2018 16:07 Zaproszenie do składania ofert - "Doposażenie szkoły – wyposażenie szkolnej pracowni przedmiotów przyrodniczych i szkolnej pracowni matematycznej w meble” w ramach projektu „Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Złotoryi"
20.02.2018 16:04 Zaproszenie do składania ofert - "Doposażenie szkoły – wyposażenie szkolnej pracowni przedmiotów przyrodniczych i szkolnej pracowni matematycznej w pomoce dydaktyczne” w ramach projektu „Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Złotoryi"
16.02.2018 13:43 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - ul. Staszica 24
16.02.2018 13:36 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców - ul. Basztowa 14
16.02.2018 13:27 Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Doposażenia szkoły - wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i szkolnych pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne i meble" w ramach projektu "Dobry start - poprawa kompetencji kluczowychw Szkole Podstawowej Nr 1 w Złotoryi"
16.02.2018 13:27 Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Doposażenia szkoły - wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i szkolnych pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne i meble" w ramach projektu "Dobry start - poprawa kompetencji kluczowychw Szkole Podstawowej Nr 1 w Złotoryi"
16.02.2018 08:04 WAG.7031.2.2018 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej – etap I"
15.02.2018 14:21 Zaproszenie do składania ofert - na: „Wyłączne prowadzenie stoisk gastronomicznych podczas Dni Złotoryi 2018, w okresie od 25 do 27 maja 2018r.
15.02.2018 14:19 Zaproszenie do składania ofert - obsługę imprezy plenerowej „Dni Złotoryi 2018” w terminie 25-27 maja 2018r., w Złotoryi
09.02.2018 20:13 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w centrum Złotoryi"
09.02.2018 20:10 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w Złotoryi"
09.02.2018 20:05 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryi"
08.02.2018 09:54 WAG.7031.1.2018 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tuwima, Mieszka I-ego i Szczęśliwej o łącznej długości ok. 429 m z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej"
08.02.2018 09:44 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową lokalu mieszkalnego wybudowanego i wyodrębnionego z części wspólnych nieruchomości przy ul. Sportowej 1 w Złotoryi
08.02.2018 09:40 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową lokalu usługowego wybudowanego i wyodrębnionego z części wspólnych nieruchomości przy ul. Rynek 51 w Złotoryi
07.02.2018 22:08 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. społecznych
05.02.2018 16:43 WFZ.042.4.2017 Zaproszenie do składania ofert na zadanie: „Doposażenie szkoły – wyposażenie pracowni multimedialnej, przyrodniczej i matematycznej w sprzęt TIK” w ramach projektu „Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Złotoryi”
30.01.2018 14:42 Zapytanie ofertowe na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków położonych przy ulicach: Rynek 10, Rynek 48-49, Wojska Polskiego 24, Górniczej 6, Górniczej 16, Asnyka 5

1 2 3 4 5 6 następna