Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.08.2017 07:49 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
14.08.2017 12:46 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
08.08.2017 21:09 WAG.7031.4.2017 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej o łącznej długości ok. 394 m wraz z odwodnieniem Hali Sportowej, Zespołu Szkół Miejskich i terenów przyległych, z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej i montażem separatora substancji ropopochodnych"
03.08.2017 07:49 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. administracji nieruchomościami i rozliczeń
01.08.2017 22:05 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
01.08.2017 14:29 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
01.08.2017 14:27 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
26.07.2017 18:55 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
25.07.2017 15:28 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referenta ds. rachuby w Wydziale Budżetu i Finansów
14.07.2017 14:27 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
14.07.2017 13:11 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
14.07.2017 12:45 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. administracji nieruchomościami i rozliczeń w Wydziale Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta
12.07.2017 13:27 WFZ.042.2.2015 Zaproszenie do składania ofert na zakup i montaż drzwi wejściowych – głównych wraz z obróbką (drzwi dwuskrzydłowe otwierane do zewnątrz) do budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi przy ul. Staszica 10
11.07.2017 11:31 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
11.07.2017 11:29 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
10.07.2017 07:52 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
27.06.2017 14:12 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
27.06.2017 14:10 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
14.06.2017 14:51 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o opracowaniu i możliwości zapoznania się z dokumentami: Uchwała Nr 3642/V/17, Uchwała Nr 3641/V/17
08.06.2017 13:12 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna