Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.02.2018 09:44 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową lokalu mieszkalnego wybudowanego i wyodrębnionego z części wspólnych nieruchomości przy ul. Sportowej 1 w Złotoryi
08.02.2018 09:40 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową lokalu usługowego wybudowanego i wyodrębnionego z części wspólnych nieruchomości przy ul. Rynek 51 w Złotoryi
07.02.2018 22:08 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. społecznych
05.02.2018 16:43 WFZ.042.4.2017 Zaproszenie do składania ofert na zadanie: „Doposażenie szkoły – wyposażenie pracowni multimedialnej, przyrodniczej i matematycznej w sprzęt TIK” w ramach projektu „Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Złotoryi”
30.01.2018 14:42 Zapytanie ofertowe na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków położonych przy ulicach: Rynek 10, Rynek 48-49, Wojska Polskiego 24, Górniczej 6, Górniczej 16, Asnyka 5
26.01.2018 13:17 Zaproszenie do składania ofert: "Prowadzenie zajęć logopedycznych w klasach I-VII w SP Nr 1 w Złotoryi" w ramach projektu "Dobry start - poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Złotoryi"
23.01.2018 14:36 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców - lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 10 przy ul. 3-go Maja w Złotoryi
22.01.2018 14:17 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - ul. Krzywoustego 12
22.01.2018 14:15 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych - nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Złotoryi przy ul. Strefowej, w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – podstrefie Złotoryja
16.01.2018 13:57 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku oraz statystycznej liczbie uczniów dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Złotoryja
05.01.2018 13:38 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
05.01.2018 13:22 K.2110.1.2018 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. SPOŁECZNYCH w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
29.12.2017 08:09 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Złotoryi o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja
22.12.2017 11:29 Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółka z o.o. w Kamiennej Górze
21.12.2017 11:08 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi
15.12.2017 09:57 Zapytanie ofertowe dot.: zamówienia na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki
12.12.2017 18:49 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców - Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 51,02 m² położony na II piętrze (III kondygnacja nadziemna) w budynku nr 14 przy ul. Basztowej w Złotoryi
12.12.2017 18:41 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców - Lokal mieszkalny nr 6 o pow. 79,79 m² (64,54 m² - pow. Gminy i 15,25 m² - pow. wspólnoty), położony na poddaszu (III kondygnacja nadziemna) w budynku przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 1 w Złotoryi
12.12.2017 18:30 Zamówienie na sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Gminy Miejskiej Złotoryja w 2018 r.
07.12.2017 10:25 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna