Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.03.2018 08:37 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej
22.03.2018 08:34 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej
21.03.2018 18:29 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - ul. Basztowa 4
20.03.2018 12:14 WAG.7011.6.2018 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn."Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Lubelską"
19.03.2018 11:48 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
19.03.2018 11:44 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców -
16.03.2018 11:50 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki
14.03.2018 08:27 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową lokalu mieszkalnego wybudowanego i wyodrębnionego z części wspólnych nieruchomości przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 20 w Złotoryi
02.03.2018 12:36 WM.271.1.23.2018.MK Zaproszenie do składania ofert dotyczące zamówienia pn. : "Rozbiórka obiektu małej architektury – pomnik W HOŁDZIE BOHATEROM LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO przy pl. Lotników Polskich w Złotoryi"
22.02.2018 09:40 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową pomieszczenia mieszkalnego wybudowanego i wyodrębnionego z części wspólnych nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 33ab w Złotoryi
21.02.2018 17:12 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową części wspólnych nieruchomości przy ul. Złotej 8 AB w Złotoryi
20.02.2018 16:07 Zaproszenie do składania ofert - "Doposażenie szkoły – wyposażenie szkolnej pracowni przedmiotów przyrodniczych i szkolnej pracowni matematycznej w meble” w ramach projektu „Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Złotoryi"
20.02.2018 16:04 Zaproszenie do składania ofert - "Doposażenie szkoły – wyposażenie szkolnej pracowni przedmiotów przyrodniczych i szkolnej pracowni matematycznej w pomoce dydaktyczne” w ramach projektu „Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Złotoryi"
16.02.2018 13:43 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - ul. Staszica 24
16.02.2018 13:36 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców - ul. Basztowa 14
16.02.2018 13:27 Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Doposażenia szkoły - wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i szkolnych pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne i meble" w ramach projektu "Dobry start - poprawa kompetencji kluczowychw Szkole Podstawowej Nr 1 w Złotoryi"
16.02.2018 13:27 Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Doposażenia szkoły - wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i szkolnych pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne i meble" w ramach projektu "Dobry start - poprawa kompetencji kluczowychw Szkole Podstawowej Nr 1 w Złotoryi"
16.02.2018 08:04 WAG.7031.2.2018 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej – etap I"
15.02.2018 14:21 Zaproszenie do składania ofert - na: „Wyłączne prowadzenie stoisk gastronomicznych podczas Dni Złotoryi 2018, w okresie od 25 do 27 maja 2018r.
15.02.2018 14:19 Zaproszenie do składania ofert - obsługę imprezy plenerowej „Dni Złotoryi 2018” w terminie 25-27 maja 2018r., w Złotoryi

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna