Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.02.2018 20:13 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w centrum Złotoryi"
09.02.2018 20:10 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w Złotoryi"
09.02.2018 20:05 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryi"
08.02.2018 09:54 WAG.7031.1.2018 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tuwima, Mieszka I-ego i Szczęśliwej o łącznej długości ok. 429 m z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej"
08.02.2018 09:44 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową lokalu mieszkalnego wybudowanego i wyodrębnionego z części wspólnych nieruchomości przy ul. Sportowej 1 w Złotoryi
08.02.2018 09:40 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową lokalu usługowego wybudowanego i wyodrębnionego z części wspólnych nieruchomości przy ul. Rynek 51 w Złotoryi
07.02.2018 22:08 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. społecznych
05.02.2018 16:43 WFZ.042.4.2017 Zaproszenie do składania ofert na zadanie: „Doposażenie szkoły – wyposażenie pracowni multimedialnej, przyrodniczej i matematycznej w sprzęt TIK” w ramach projektu „Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Złotoryi”
30.01.2018 14:42 Zapytanie ofertowe na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków położonych przy ulicach: Rynek 10, Rynek 48-49, Wojska Polskiego 24, Górniczej 6, Górniczej 16, Asnyka 5
26.01.2018 13:17 Zaproszenie do składania ofert: "Prowadzenie zajęć logopedycznych w klasach I-VII w SP Nr 1 w Złotoryi" w ramach projektu "Dobry start - poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Złotoryi"
23.01.2018 14:36 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców - lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 10 przy ul. 3-go Maja w Złotoryi
22.01.2018 14:17 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - ul. Krzywoustego 12
22.01.2018 14:15 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych - nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Złotoryi przy ul. Strefowej, w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – podstrefie Złotoryja
16.01.2018 13:57 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku oraz statystycznej liczbie uczniów dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Złotoryja
05.01.2018 13:38 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
05.01.2018 13:22 K.2110.1.2018 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. SPOŁECZNYCH w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
05.01.2018 11:39 Uzasadnienie o którym mowa w artykule 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwa 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującycj niektórymi spółkami
29.12.2017 08:09 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Złotoryi o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja
22.12.2017 11:29 Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółka z o.o. w Kamiennej Górze
21.12.2017 11:08 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna