Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2017 10:54 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Rzecznik prasowy
29.11.2017 19:22 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta Złotoryja
29.11.2017 19:11 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
29.11.2017 14:15 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. obsługi interesantów
23.11.2017 10:26 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
22.11.2017 14:59 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
17.11.2017 11:19 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.11.2017 11:15 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
16.11.2017 14:38 K.2110.6.2017 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - RZECZNIK PRASOWY w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
16.11.2017 13:51 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja” w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
09.11.2017 14:20 K.2110.5.2017 Burmistrz Miasta Złotoryja na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. OBSŁUGI INTERESANÓW w Wydziale Obsługi Urzędu w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
08.11.2017 13:56 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
06.11.2017 11:11 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
24.10.2017 16:16 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
24.10.2017 16:14 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
20.10.2017 21:36 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
20.10.2017 21:32 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.
20.10.2017 21:28 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
20.10.2017 08:35 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia: - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki Nr 145/35 w obrębie 1 w Złotoryi; - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki Nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi
13.10.2017 12:07 WM.271.2.6.2017 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Garbarskiej 2 w Złotoryi. Przebudowa dachu – etap I

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna