Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2017 09:57 Zapytanie ofertowe dot.: zamówienia na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki
12.12.2017 18:49 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców - Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 51,02 m² położony na II piętrze (III kondygnacja nadziemna) w budynku nr 14 przy ul. Basztowej w Złotoryi
12.12.2017 18:41 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców - Lokal mieszkalny nr 6 o pow. 79,79 m² (64,54 m² - pow. Gminy i 15,25 m² - pow. wspólnoty), położony na poddaszu (III kondygnacja nadziemna) w budynku przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 1 w Złotoryi
12.12.2017 18:30 Zamówienie na sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Gminy Miejskiej Złotoryja w 2018 r.
07.12.2017 10:25 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi
04.12.2017 10:54 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Rzecznik prasowy
29.11.2017 19:22 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta Złotoryja
29.11.2017 19:11 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
29.11.2017 14:15 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. obsługi interesantów
23.11.2017 10:26 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
22.11.2017 14:59 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
17.11.2017 11:19 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.11.2017 11:15 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
16.11.2017 14:38 K.2110.6.2017 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - RZECZNIK PRASOWY w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
16.11.2017 13:51 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja” w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
09.11.2017 14:20 K.2110.5.2017 Burmistrz Miasta Złotoryja na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. OBSŁUGI INTERESANÓW w Wydziale Obsługi Urzędu w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
08.11.2017 13:56 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
06.11.2017 11:11 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
24.10.2017 16:16 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
24.10.2017 16:14 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna