Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2017 14:19 Protokół z dyskusji publicznej - ZSIRG
02.10.2017 14:18 Protokół z dyskusji publicznej - ul. Monte Cassino
02.10.2017 14:13 Protokół z dyskusji publicznej - ul. Jerzmanicka
02.10.2017 14:02 WM.6220.1.3.7.2017.EG Informacja o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji regałów
27.09.2017 11:49 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
15.09.2017 14:31 Zaproszenie do składania ofert - "Opracowanie graficzne, wykonanie, dostawę i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej "
11.09.2017 13:28 Zaproszenie do składania ofert - dotyczy zamówienia pn. "Usługa pielęgnacji boiska naturalnego zlokalizowanego na stadionie miejskim w Złotoryi przy ul. Sportowej"
08.09.2017 07:53 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową pomieszczeń mieszkalnych wybudowanych i wyodrębnionych z części wspólnych nieruchomości przy ul. Złotej 6ab w Złotoryi
05.09.2017 10:16 Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 tys. euro na: Dostawę i montaż drzwi wejściowych – głównych wraz z obróbką (drzwi dwuskrzydłowe otwierane do zewnątrz) do budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi przy ul. Staszica 10
04.09.2017 12:35 WAG.7031.3.2017 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki – „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych przy inwestycji pn. „Przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej na dz. nr 101/1 obr. 7 miasta Złotoryja” (Legnica Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Złotoryja)
31.08.2017 07:43 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi
31.08.2017 07:41 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi
31.08.2017 07:36 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego
17.08.2017 09:37 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.08.2017 09:35 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.08.2017 07:49 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
14.08.2017 12:46 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
08.08.2017 21:09 WAG.7031.4.2017 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej o łącznej długości ok. 394 m wraz z odwodnieniem Hali Sportowej, Zespołu Szkół Miejskich i terenów przyległych, z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej i montażem separatora substancji ropopochodnych"
03.08.2017 07:49 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. administracji nieruchomościami i rozliczeń
01.08.2017 22:05 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna