Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.04.2017 12:09 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja"
13.04.2017 12:04 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Złotoryi
11.04.2017 16:14 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
11.04.2017 16:11 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
11.04.2017 16:08 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
06.04.2017 13:33 WM.271.1.28.2017.KZ Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Utrzymywanie oznakowania poziomego na terenie miasta Złotoryja w okresie od 08.05.2017r. do 30.09.2017r.”
06.04.2017 13:28 WM.271.1.27.2017.KZ Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja w okresie od 02.05.2017r. do 30.09.2017r.”
04.04.2017 23:54 WM.6220.1.2.2017.EG Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Mirosława Gawrzydka, Prezesa Zarządu REN BUT Sp. z o. o., Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno – magazynowego oraz zakupie i instalacji maszyny do nalewania poliuretanu dwugęstościowego do produkcji obuwia na działkach ew. nr 141/25, 141/23, 61/128 obr. 4 Złotoryja przy ul. Stromej 8
04.04.2017 15:24 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
04.04.2017 15:18 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
29.03.2017 21:17 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
27.03.2017 15:12 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
21.03.2017 21:57 WM.6220.1.1.4.2017.EG Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Krzysztofa Wawrzaka Specjalistę w Regionie Inwestycji Stacji Paliw Południe, występującego z pełnomocnictwa Polskiego Koncernu naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika magazynującego AdBlue wraz z dystrybutorem na istniejącej stacji paliw realizowanego na działce ew. nr 109/1, obr. 4 Złotoryja przy ul. Legnickiej
21.03.2017 11:16 Wkaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
21.03.2017 11:15 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
21.03.2017 11:12 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową pomieszczenia mieszkalnego wybudowanego i wyodrębnionego z części wspólnych nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 33ab w Złotoryi
17.03.2017 13:40 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
15.03.2017 14:23 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
15.03.2017 14:21 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
10.03.2017 14:18 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna