Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2017 21:38 WAG.7013.1.2017 Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Przebudowa ul. Karola Miarki – etap I".
17.05.2017 22:10 WM.6220.1.2.5.2017.EG Informacja o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno – magazynowego oraz zakupie i instalacji maszyny do nalewania poliuretanu dwugęstościowego do produkcji obuwia na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 141/25, 141/23, 61/128 obr. 4 Złotoryja przy ul. Stromej 8
17.05.2017 22:05 WM.6220.1.1.7.2017.EG Informacja o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika magazynującego AdBlue wraz z dystrybutorem na istniejącej stacji paliw na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 109/1 obr. 4 Złotoryja przy ul. Legnickiej 6
16.05.2017 16:27 Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ZŁOTORYI
16.05.2017 13:39 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
11.05.2017 18:05 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste
11.05.2017 18:03 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
11.05.2017 18:01 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
11.05.2017 15:14 WAG.7031.2.2017 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Odwodnienie placu przed garażami przy ul. Wojska Polskiego 24"
10.05.2017 15:09 WFZ.042.13.2011 Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 tys. euro na: Wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych boiska do piłki siatkowej będącego częścią składową zespołu otwartych stref przy ul. Lubelskiej w Złotoryi.
04.05.2017 14:25 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Złotoryi
27.04.2017 14:46 Ogłoszenie o naborze pracownika w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku - Referenta ds. rachuby
27.04.2017 11:22 Zapytanie o cenę dotyczące „Wyklejenia tablic informacyjno-reklamowych”
14.04.2017 13:02 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Przebudowa skanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza"
13.04.2017 12:43 Zawiadomienie Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie odławiania bezdomnych zwierząt w 2017 roku
13.04.2017 12:09 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja"
13.04.2017 12:04 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Złotoryi
11.04.2017 16:14 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
11.04.2017 16:11 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
11.04.2017 16:08 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna