Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2017 17:23 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - konserwatorskiej na wykonanie zadania pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”
17.01.2017 18:59 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.01.2017 18:56 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
16.01.2017 18:45 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
16.01.2017 18:37 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta Złotoryja
13.01.2017 10:46 Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółka z o.o. w Kamiennej Górze
13.01.2017 10:35 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
13.01.2017 10:32 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
13.01.2017 10:27 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Złotoryi - mł. referent ds. gospodarki odpadami
10.01.2017 10:02 zapytanie ofertowe dot. zamówienia na kontynuację rozpoczętej procedury zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
04.01.2017 08:24 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
04.01.2017 08:22 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
04.01.2017 08:19 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
04.01.2017 08:15 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
14.12.2016 20:15 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
14.12.2016 10:18 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Mł. referenta ds. gospodarki odpadami w Wydziale Gospodarki Odpadami
13.12.2016 15:06 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
13.12.2016 15:04 unieważnienie I nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę części działki nr 111 w obrębie 3 miasta Złotoryja
05.12.2016 15:04 Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie z urzędu w sprawie wydania decyzji dot. usunięcia niewłaściwie składowanych odpadów przez firmę AUTO-HANDEL Skup-Sprzedaż Części Samochodowych Lesław Osumek ul. Krzywoustego 24C w Złotoryi na nieruchomości dz. nr 133/3, obręb geodezyjny 8
05.12.2016 15:01 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna