Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.08.2017 14:29 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
01.08.2017 14:27 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
26.07.2017 18:55 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
25.07.2017 15:28 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referenta ds. rachuby w Wydziale Budżetu i Finansów
14.07.2017 14:27 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
14.07.2017 13:11 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
14.07.2017 12:45 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. administracji nieruchomościami i rozliczeń w Wydziale Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta
12.07.2017 13:27 WFZ.042.2.2015 Zaproszenie do składania ofert na zakup i montaż drzwi wejściowych – głównych wraz z obróbką (drzwi dwuskrzydłowe otwierane do zewnątrz) do budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi przy ul. Staszica 10
11.07.2017 11:31 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
11.07.2017 11:29 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
10.07.2017 07:52 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
27.06.2017 14:12 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
27.06.2017 14:10 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
14.06.2017 14:51 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o opracowaniu i możliwości zapoznania się z dokumentami: Uchwała Nr 3642/V/17, Uchwała Nr 3641/V/17
08.06.2017 13:12 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
08.06.2017 13:11 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
08.06.2017 13:07 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
31.05.2017 08:57 WM.6220.1.2.6.2017.EG Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno – magazynowego oraz zakupie
26.05.2017 12:38 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
25.05.2017 17:49 WM.6220.1.1.8.2017.EG Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji (zbiornik i dystrybutor) AdBlue na działce ew. nr 109/1 obr. 4, na terenie istniejącej Stacji Paliw Orlen S.A. nr 288 w miejscowości Złotoryja, przy ul. Legnickiej 6

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna