Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.03.2017 09:50 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
08.03.2017 09:48 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
08.03.2017 09:45 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
22.02.2017 11:39 Wykaz garaży przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
22.02.2017 11:36 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
21.02.2017 11:10 Zapytanie ofertowe Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Złotoryi ul. Kwiska 1 zaprasza do składania ofert na malowanie korytarzy( ciągów komunikacyjnych) i wymianę płytek posadzkowych w pomieszczeniach sanitarnych Przychodni Rejonowej w Złotoryi przy ul. Kwiskiej 1
20.02.2017 15:11 Nabór na stanowisko urzędnicze Mł. Referenta ds. oświaty
15.02.2017 19:39 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
15.02.2017 19:35 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
14.02.2017 16:21 Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta Złotoryja
14.02.2017 16:16 Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
09.02.2017 14:09 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego
09.02.2017 14:07 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi
09.02.2017 14:03 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi
08.02.2017 15:03 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w centrum miasta Złotoryi od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.
08.02.2017 14:58 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi - Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w Złotoryi od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.
08.02.2017 14:54 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi - Utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryja od 01.03.2017r. do 28.02.2018 r.
06.02.2017 13:25 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja" w terminie od 01.03.2017r. do 31.12.2018r.
06.02.2017 13:18 WM.271.2.4.2017.KZ Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja" w okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2017r.
27.01.2017 13:57 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna