Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2017 21:36 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
20.10.2017 21:32 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.
20.10.2017 21:28 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
20.10.2017 08:35 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia: - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki Nr 145/35 w obrębie 1 w Złotoryi; - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki Nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi
13.10.2017 12:07 WM.271.2.6.2017 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Garbarskiej 2 w Złotoryi. Przebudowa dachu – etap I
02.10.2017 14:19 Protokół z dyskusji publicznej - ZSIRG
02.10.2017 14:18 Protokół z dyskusji publicznej - ul. Monte Cassino
02.10.2017 14:13 Protokół z dyskusji publicznej - ul. Jerzmanicka
02.10.2017 14:02 WM.6220.1.3.7.2017.EG Informacja o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji regałów
27.09.2017 11:49 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
15.09.2017 14:31 Zaproszenie do składania ofert - "Opracowanie graficzne, wykonanie, dostawę i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej "
11.09.2017 13:28 Zaproszenie do składania ofert - dotyczy zamówienia pn. "Usługa pielęgnacji boiska naturalnego zlokalizowanego na stadionie miejskim w Złotoryi przy ul. Sportowej"
08.09.2017 07:53 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową pomieszczeń mieszkalnych wybudowanych i wyodrębnionych z części wspólnych nieruchomości przy ul. Złotej 6ab w Złotoryi
05.09.2017 10:16 Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 tys. euro na: Dostawę i montaż drzwi wejściowych – głównych wraz z obróbką (drzwi dwuskrzydłowe otwierane do zewnątrz) do budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi przy ul. Staszica 10
04.09.2017 12:35 WAG.7031.3.2017 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki – „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych przy inwestycji pn. „Przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej na dz. nr 101/1 obr. 7 miasta Złotoryja” (Legnica Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Złotoryja)
31.08.2017 07:43 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi
31.08.2017 07:41 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi
31.08.2017 07:36 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego
17.08.2017 09:37 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.08.2017 09:35 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna