Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.10.2017 00:00 0050.300.2017 w sprawie aktualizacji statystycznej liczby dzieci oraz aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Złotoryja w roku 2017
19.09.2017 00:00 0050.265.2017 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 14/2009 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 14 stycznia 2009 r.
19.09.2017 00:00 0050.266.2017 w sprawie zmian w zakładowym planie kont wprowadzonym w życie zarządzeniem nr 3/2011 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 3 stycznia 2011
19.09.2017 00:00 0050.267.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.239.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja
19.09.2017 00:00 0050.268.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
19.09.2017 00:00 0050.269.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
04.09.2017 00:00 00050.259.2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Złotoryi w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017 r.
31.08.2017 00:00 0050.253.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
31.08.2017 00:00 0050.257.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotoryi
31.08.2017 00:00 0050.258.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
31.08.2017 00:00 0050.256.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
29.08.2017 00:00 0050.250.2017 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za I półrocze 2017 roku
29.08.2017 00:00 0050.254.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
29.08.2017 00:00 0050.255.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.255.2017
28.08.2017 00:00 0050.252.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
25.08.2017 00:00 0050.246.2017 w sprawie opracowania projektu budżetu Miasta Złotoryja na 2018 r.
25.08.2017 00:00 0050.248.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
25.08.2017 00:00 0050.249.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
25.08.2017 00:00 0050.251.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
17.08.2017 00:00 0050.241.2017 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

1 2 3 4 5 6 następna