Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.06.2017 14:40 Nabór na stanowisko: Specjalista ds. obiektów budowlanych
20.06.2017 14:38 Nabór na stanowisko: Specjalista ds. transportu
02.06.2017 10:19 30/ZP/2017 Dostawa sprzętu komputerowego
15.05.2017 13:39 Dostawa materiałów dla zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Sienkiewicza” oraz „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ul. Sienkiewicza
05.05.2017 11:32 25/ZP/2017 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej w Złotoryi"
27.04.2017 14:11 24/ZP/2017 Dostawa drukarki laserowej A3
25.04.2017 10:35 01/DOS/2017 Zakup pojazdu specjalistycznego (samochód kombinowany) przeznaczony do ciśnieniowego mycia kanałów z odsysaniem nieczystości stałych i płynnych
31.03.2017 14:53 21/ZP/2017 Dostawa sprzętu komputerowego
28.03.2017 14:00 19/ZP/2017 Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem na jego podstawie nowego pozwolenia wodnoprawnego.
24.03.2017 14:42 Dostawa materiałów papierniczych i biurowych na okres 12 miesięcy na potrzeby spółki RPK.
24.03.2017 13:29 Nabór na stanowisko: Specjalista ds. obiektów budowlanych
23.03.2017 12:27 15/ZP/2017 Dostawa węży do czyszczenia kanalizacji - drugie postępowanie.
20.03.2017 11:34 Remont elewacji wraz z dociepleniem na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Solna 2 w Złotoryi.
13.03.2017 15:12 Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H.Pobożnego 1 w Złotoryi
10.03.2017 13:01 03/ZP/2017 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: "Dostawa i montaż systemu GIS"
10.03.2017 08:56 15/ZP/2017 Dostawa węży do czyszczenia kanalizacji
01.03.2017 12:53 11/ZP/2017 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywoustego.
28.02.2017 09:26 13/ZP/2017 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
21.02.2017 11:42 Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
21.02.2017 11:39 Nabór na stanowisko: Specjalista ds. obiektów budowlanych

1 2 3 4 5 6 następna