Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2017 12:43 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.248.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
03.07.2017 12:42 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.247.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja...
03.07.2017 12:28 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.246.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
03.07.2017 12:27 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.245.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
03.07.2017 12:22 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.244.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi
03.07.2017 12:15 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.243.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi
03.07.2017 12:14 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.242.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi
03.07.2017 12:11 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.241.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi
03.07.2017 12:09 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.240.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 145/35 w obrębie 1 w Złotoryi
03.07.2017 12:08 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.239.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja
03.07.2017 12:06 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.238.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXIII.186.2016 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
03.07.2017 11:27 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.237.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok
03.07.2017 11:25 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.236.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2016.
03.07.2017 11:21 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.235.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2016
31.05.2017 10:49 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.234.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
31.05.2017 10:45 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.233.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja
31.05.2017 10:44 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.232.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce i objęciu w niej przez Gminę Miejską Złotoryja udziałów.
31.05.2017 10:37 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.231.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryi.
31.05.2017 10:35 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.230.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Złotoryjskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Złotoryjski Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi
31.05.2017 10:27 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.229.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi

1 2 3 następna