Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.08.2018 14:08 WAG.271.7.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Podmiejskiej - etap I"
10.08.2018 17:19 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Podmiejskiej - etap I"
31.07.2018 14:10 WAG.271.5.2018 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza" – etap I
20.07.2018 13:37 Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi"
17.07.2018 13:19 Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Gmina Miejska Złotoryja: "Remont dachu w SP nr 1 w Złotoryi"
11.07.2018 10:24 WAG.271.5.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza" – etap I
03.07.2018 15:25 WAG.271.4.2018 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pod nazwą: Rewitalizacja murów obronnych
20.06.2018 11:40 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - (działka nr 151 o pow. 0,3206 ha) położona w obrębie 1 miasta Złotoryja przy ul. Grunwaldzkiej
15.06.2018 14:13 WAG.271.4.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Stanisława Staszica w Złotoryi - etap II
13.06.2018 15:03 WAG.271.3.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza" – etap I
05.06.2018 16:15 Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych" - I ETAP
30.04.2018 10:40 I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Stanisława Staszica 24 w Złotoryi
30.04.2018 09:16 I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Basztowej 4 w Złotoryi
09.04.2018 12:34 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane "Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi"
21.03.2018 15:23 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 90/1 o powierzchni 0,7622 ha, położona w obrębie 7 miasta Złotoryja przy ul. B. Krzywoustego
07.03.2018 12:16 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Grunwaldzkiej
07.03.2018 12:06 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Strefowej; obok Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefy Złotoryja
22.02.2018 09:31 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Krzywoustego 12 w Złotoryi
16.02.2018 11:27 Ogłoszenie o przetargu na lokale użytkowe znajdujące się w Złotoryi przy: ul. Szkolnej 8A/1 Obręb 3 Nr działki 1045; pow. użytkowa 49,14m2
07.02.2018 12:23 WAG.271.2.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328" w formule "zaprojektuj i wybuduj"

1 2 3 4 5 6 następna