Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.07.2018 17:55 Oferta lokali do remontu we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy
17.07.2018 16:12 Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie.
16.07.2018 13:11 K.2110.6.2018 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze MŁ. REFERENTA DS. GOSPODARKI ODPADAMI w Wydziale Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
11.07.2018 14:52 Zaproszenie do składania ofert na zadanie: „Wsparcie nauczycieli w formie szkoleń” w ramach projektu "Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Złotoryi"
11.07.2018 14:00 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
05.07.2018 15:09 Zaproszenie do składania ofert - "Zakup i dostawa zabawek do Żłobka Miejskiego w Złotoryi przy ul. Letniej 7"
05.07.2018 15:03 Zaproszenie do składania ofert na - zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia do Żłobka Miejskiego w Złotoryi przy ul. Letniej 7
05.07.2018 14:31 Rozeznanie cenowe - a remont izolacji pionowej ściany frontowej oraz odwodnienia liniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul B. Chrobrego 1
05.07.2018 10:47 Rozeznanie cenowe - na świadczenie usług transportowych (dowóz oraz odwóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi)
29.06.2018 10:03 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
29.06.2018 09:55 K.2110.5.2018 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. SPOŁECZNYCH w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
28.06.2018 10:03 WR.ZUZ.1.421.121.2018.AK Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
26.06.2018 10:13 K.2110.4.2018 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. RACHUBY w Wydziale Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
15.06.2018 11:35 ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia nakładów na poczet ceny nabycia
15.06.2018 11:24 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
14.06.2018 13:59 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta Złotoryja
14.06.2018 13:50 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.
11.06.2018 15:27 BSO.042.2.2018 Zaproszenie do składania ofert - dotyczy zamówienia pn. : "Remont pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Złotoryi przy ul. Letniej 7"
05.06.2018 13:39 Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko referenta-dziennikarza
05.06.2018 13:25 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko - Referent ds. rachuby w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

1 2 3 4 5 6 następna