Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2018 14:06 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
24.05.2018 13:20 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
24.05.2018 12:54 Decyzja - Gospodarstwo Wodne Wody polskie - zatwierdzające ustaloną przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja na okres 3 lat, stanowiącą załączniki do niniejszej decyzji
24.05.2018 12:33 Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca ustaloną przez RPK sp. z o.o. w Złotoryi taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
10.05.2018 12:48 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
10.05.2018 12:38 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
09.05.2018 11:35 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko - Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
30.04.2018 15:18 Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Złotoryja
27.04.2018 09:29 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.04.2018 14:25 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
17.04.2018 14:20 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
05.04.2018 10:02 WGO. 6232.1.2018 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja w 2018 r."
29.03.2018 11:14 Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi
28.03.2018 14:49 WAG.7011.4.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328"
23.03.2018 14:05 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
23.03.2018 14:02 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
22.03.2018 08:37 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej
22.03.2018 08:34 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej
21.03.2018 18:29 Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - ul. Basztowa 4
20.03.2018 12:14 WAG.7011.6.2018 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn."Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Lubelską"

1 2 3 4 5 6 następna