Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.08.2017 00:00 0050.222.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.238.2016
14.07.2017 00:00 0050.218.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
14.07.2017 00:00 0050.219.2017 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
14.07.2017 00:00 0050.220.2017 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
11.07.2017 00:00 0050.213.2017 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
11.07.2017 00:00 0050.214.2017 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
11.07.2017 00:00 0050.215.2017 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
11.07.2017 00:00 0050.217.2017 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi
07.07.2017 00:00 0050.194.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
07.07.2017 00:00 0050.195.2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
07.07.2017 00:00 0050.196.2017 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego
07.07.2017 00:00 0050.197.2017 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
07.07.2017 00:00 0050.198.2017 w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
07.07.2017 00:00 0050.199.2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
07.07.2017 00:00 0050.200.2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.
07.07.2017 00:00 0050.201.2017 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach.
07.07.2017 00:00 0050.202.2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
07.07.2017 00:00 0050.203.2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji.
07.07.2017 00:00 0050.204.2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji.
07.07.2017 00:00 0050.205.2017 w sprawie udzielenia upoważnienia do przekazywania informacji gospodarczych

1 2 3 4 5 6 następna