Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.06.2017 00:00 0050.179.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
01.06.2017 00:00 0050.180.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
29.05.2017 00:00 0050.178.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Zańko kierownikowi Hali Sportowej Tęcza w Złotoryi
24.05.2017 00:00 0050.176.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
24.05.2017 00:00 0050.177.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na najładniejszy balkon i najładniejszy ogródek przydomowy w mieście
23.05.2017 00:00 0050.175.2017 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu przestanków komunikacyjnych
22.05.2017 00:00 0050.169.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
22.05.2017 00:00 0050.174.2017 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
17.05.2017 00:00 0050.172.2017 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
17.05.2017 00:00 0050.173.2017 w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie 6 miasta Złotoryja
15.05.2017 00:00 0050.171.2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
12.05.2017 00:00 0050.165.2017 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
12.05.2017 00:00 0050.166.2017 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
12.05.2017 00:00 0050.167.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
12.05.2017 00:00 0050.168.2017 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste
12.05.2017 00:00 0050.170.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
05.05.2017 00:00 0050.134.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.12.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.
05.05.2017 00:00 0050.135.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.13.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych.
05.05.2017 00:00 0050.136.2017 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
05.05.2017 00:00 0050.137.2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

1 2 3 4 5 6 następna