Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.04.2017 00:00 0050.114.2017 w sprawie obejmowania imprez i wydarzeń patronatem Burmistrza Miasta Złotoryja
11.04.2017 00:00 0050.108.2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
11.04.2017 00:00 0050.109.2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.
11.04.2017 00:00 0050.110.2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych
11.04.2017 00:00 0050.111.2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów.
11.04.2017 00:00 0050.112.2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
11.04.2017 00:00 0050.113.2017 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
10.04.2017 00:00 0050.115.2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych
05.04.2017 00:00 0050.106.2017 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
05.04.2017 00:00 0050.107.2017 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
04.04.2017 00:00 0050.105.2017 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.75.2011 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 13 kwietnia 2011 r.
04.04.2017 00:00 0050.101.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
31.03.2017 00:00 0050.102.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
31.03.2017 00:00 0050.100.2017 w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
31.03.2017 00:00 0050.103.2017 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Złotoryja
31.03.2017 00:00 0050.104.2017 w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolniczych stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja
29.03.2017 00:00 0050.89.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
29.03.2017 00:00 0050.90.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
29.03.2017 00:00 0050.96.2017 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Złotoryja na 2016 r.
29.03.2017 00:00 0050.98.2017 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

1 2 3 4 5 6 następna