Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.05.2017 08:24 139/2017 realizacja zadania publicznego
29.05.2017 00:00 165/2017 aktualizacja dokumentacji projektowej
25.05.2017 00:00 163/2017 opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku komunalnego przy ul. Garbarskiej 2
25.05.2017 00:00 164/2017 opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku komunalnego przy ul. Konopnickiej 7
24.05.2017 00:00 155/2017 budowa studni głębinowej do zasilania zbiornika retencyjnego
24.05.2017 00:00 156/2017 remonty cząstkowe dróg
24.05.2017 00:00 157/2017 sporządzenie aktualizacji operatów szacunkowych
24.05.2017 00:00 158/2017 sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
24.05.2017 00:00 159/2017 przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych
24.05.2017 00:00 160/2017 realizacja zadania publicznego
24.05.2017 00:00 161/2017 realizacja zadania publicznego
24.05.2017 00:00 162/2017 realizacja zadania publicznego
23.05.2017 00:00 153/2017 realizacja zadania publicznego
23.05.2017 00:00 154/2017 realizacja zadania publicznego
18.05.2017 00:00 143/2017 realizacja zadania publicznego
18.05.2017 00:00 144/2017 realizacja zadania publicznego
18.05.2017 00:00 145/2017 realizacja zadania publicznego
18.05.2017 00:00 146/2017 realizacja zadania publicznego
18.05.2017 00:00 147/2017 przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych
18.05.2017 00:00 148/2017 usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja

1 2 3 4 5 6 następna