Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.07.2017 00:00 220/2017 umowa dotacji
27.07.2017 00:00 221/2017 opracowanie geodezyjno-kartograficzne
27.07.2017 00:00 222/2017 świadczenie usługi dostępu do internetu
27.07.2017 00:00 223/2017 konserwacja monitoringu miejskiego
27.07.2017 00:00 224/2017 świadczenie usługi dostępu do internetu
27.07.2017 00:00 225/2017 dostarczenie systemu informatycznego Exek moduł "Parkingi" oraz usługi Exek Mobile wraz z dzierżawą urządzeń
27.07.2017 00:00 226/2017 wykonanie i dostawa wraz z montażem urządzenia siłowni
21.07.2017 00:00 209/2017 dostawa gazu płynnego
21.07.2017 00:00 210/2017 porozumienie z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Złotoryi
21.07.2017 00:00 211/2017 przebudowa ul. Karola Miarki - etap I
21.07.2017 00:00 212/2017 nadzór inwestorski nad zadaniem: Przebudowa ul. Karola Miarki - etap I
21.07.2017 00:00 213/2017 sporządzenie operatu szacunkowego
21.07.2017 00:00 214/2017 sporządzenie operatu szacunkowego
21.07.2017 00:00 215/2017 aneks do umowy na sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
21.07.2017 00:00 216/2017 aneks do umowy nr WGO.7031.4.2017
21.07.2017 00:00 217/2017 montaż oprawy oświetleniowej
21.07.2017 00:00 218/2017 wymiana słupa oświetleniowego al. Miła
21.07.2017 00:00 219/2017 sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
19.07.2017 00:00 206/2017 sporządzenie operatów szacunkowych
19.07.2017 00:00 207/2017 sporządzenie operatów szacunkowych

1 2 3 4 5 6 następna