Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.09.2017 00:00 252/2017 wynajem autokaru
20.09.2017 00:00 253/2017 wykonanie prac umożliwiających pobór wody na terenie stadionu miejskiego
20.09.2017 00:00 254/2017 opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Odtworzenie historycznej szubienicy jako atrakcji turystycznej Pogórza Kaczawskiego"
20.09.2017 00:00 255/2017 dostawa i montaż drzwi zewnętrznych
20.09.2017 00:00 256/2017 opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
20.09.2017 00:00 257/2017 opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
20.09.2017 00:00 259/2017 opracowanie geodezyjno-kartograficzne
20.09.2017 00:00 258/2017 sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
20.09.2017 00:00 260/2017 opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
20.09.2017 00:00 261/2017 sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
20.09.2017 00:00 262/2017 przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej
20.09.2017 00:00 263/2017 wykonanie regulacji studni oraz wpustów ulicznych na kanalizacji deszczowej w ul. Hożej
20.09.2017 00:00 264/2017 sporządzenie aktualizacji operatu szacunkowego i przeliczenie udziałów w nieruchomości
20.09.2017 00:00 265/2017 sporządzenie operatów szacunkowych
18.09.2017 00:00 249/2017 organizacja, prowadzenie i obsługa emisji obligacji
18.09.2017 00:00 250/2017 przebudowa budynku komunalnego przy ul. Konopnickiej 7 w Złotoryi
18.09.2017 00:00 251/2017 opracowanie oceny technicznej elementów budynków
31.08.2017 00:00 243/2017 przegląd pięcioletni stanu technicznego dróg gminnych
31.08.2017 00:00 244/2017 doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Maluchów
31.08.2017 00:00 245/2017 opracowanie geodezyjno-kartograficzne

1 2 3 4 5 6 następna