Rejestr zmian w biuletynie

25.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiału do zadania „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Odrzańskiej w Złotoryi”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opracowania projektu budżetu Miasta Złotoryja na 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

21.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaświadczenie o dochodach"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o braku dochodów"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o braku dochodów
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zaświadczenie o dochodach
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na II część sesji w dniu 28 września 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na II część sesji w dniu 28 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół z połączonego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Gospodarczej z dnia 23 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z połączonego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Gospodarczej z dnia 23 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa soli drogowej luzem w ilości do 200 ton wraz z załadunkiem oraz jej transport w miarę potrzeb na teren oczyszczalni ścieków w Złotoryi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa soli drogowej luzem w ilości do 200 ton wraz z załadunkiem oraz jej transport w miarę potrzeb na teren oczyszczalni ścieków w Złotoryi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa soli drogowej luzem w ilości do 200 ton wraz z załadunkiem oraz jej transport w miarę potrzeb na teren oczyszczalni ścieków w Złotoryi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa soli drogowej luzem w ilości do 200 ton wraz z załadunkiem oraz jej transport w miarę potrzeb na teren oczyszczalni ścieków w Złotoryi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa soli drogowej luzem w ilości do 200 ton wraz z załadunkiem oraz jej transport w miarę potrzeb na teren oczyszczalni ścieków w Złotoryi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie aktualizacji operatu szacunkowego i przeliczenie udziałów w nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie regulacji studni oraz wpustów ulicznych na kanalizacji deszczowej w ul. Hożej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie geodezyjno-kartograficzne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dostawa i montaż drzwi zewnętrznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Odtworzenie historycznej szubienicy jako atrakcji turystycznej Pogórza Kaczawskiego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie prac umożliwiających pobór wody na terenie stadionu miejskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wynajem autokaru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna