Rejestr zmian w biuletynie

10.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Dostawa dwóch samochodów dostawczych o DMC do 3,5t
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa dwóch samochodów dostawczych o DMC do 3,5t
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa dwóch samochodów dostawczych o DMC do 3,5t
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia Plebiscytu na najpopularniejszego sportowca i najpopularniejszego trenera miasta Złotoryja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia Plebiscytu na najpopularniejszego sportowca i najpopularniejszego trenera miasta Złotoryja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. SPOŁECZNYCH w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Złotoryi o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Złotoryi o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza_Studium_Złotoryja miasto_6a.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Złotoryi o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Prognoza_Studium_Złotoryja miasto.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Złotoryi o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Złotoryi o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Studium_Złotoryja_Uwarunkowaniai.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Złotoryi o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Studium_Złotoryja_rysunek_kierunki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Złotoryi o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "studium Złotoryja - tekst.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Złotoryi o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza_Studium_Złotoryja miasto.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.XXXIII.2017 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
usuwanie z dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja plam ropopochodnych oraz po zdarzeniach komunikacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opróżnianie koszy ulicznych oraz psich pakietów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
administrowanie i utrzymanie czystości na cmentarzu komunalnym w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
używanie samochodu do celów służbwowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
serwis techniczny parkomatów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.3.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 03.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Przebudowa ul. Odrzańskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Przebudowa ul. Odrzańskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki nr 111 w obrębie 3 miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna