Rejestr zmian w biuletynie

02.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i biodegradowalnych - zabudowa jednorodzinna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i biodegradowalnych - zabudowa jednorodzinna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i biodegradowalnych - zabudowa jednorodzinna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone w dniu 21 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone w dniu 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone w dniu 30 października 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa dwóch samochodów dostawczych o DMC do 3,5t
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa dwóch samochodów dostawczych o DMC do 3,5t
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy sprawy:
WBF.3120.1.131.2015
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7021.2.32.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.54.2015
Treść zmiany:
Edycja sprawy

29.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Złotoryi o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestr aktów prawa miejscowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
usługi BHP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna