Rejestr zmian w biuletynie

27.12.2017

Dotyczy sprawy:
WM.7230.5.17.2018
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WBF.3128.25.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WBF.3128.25.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WAG.7125.164.2011
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WBF.3120.1.28.2012
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7230.1.2.2014
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7230.5.17.2018
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7140.1.41.2017
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy dokumentu:
przebudowa budynku komunalnego przy ul. Garbarskiej 2 w Złotoryi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Komisji Gospodarczej z dnia 22 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Komisji Spraw Społecznych z dnia 25 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wniesienia nieruchomości gruntowej zabudowanej jako wkład niepieniężny (aport) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego TBS sp. z o.o. w Kamiennej Górze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie geodezyjno-kartograficzne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych zabudowanych w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie aktualizacji operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.12.2017

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.292.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.291.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Złotoryi przy ul. Górniczej 11
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.290.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.289.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółka z o.o. w Kamiennej Górze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.288.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.287.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.286.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów 2017"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów 2017
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów 2017"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów 2017 "
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów - 2017 r. - wersja xlsx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów - 2017 r. - wersja pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.285.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna