Rejestr zmian w biuletynie

21.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca ustaloną przez RPK sp. z o.o. w Złotoryi taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko referenta-dziennikarza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko - Referent ds. rachuby w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko - Referent ds. rachuby w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko - Referent ds. rachuby w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Unieważnienie naboru na wolne stanowiskourzędnicze Referenta ds. Rachuby w Wydziale Budżetu i Finansów wUrzędzie Miejskim w Złotoryi"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierownictwa urzędu za rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierownictwa urzędu za rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierownictwa urzędu za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Grażyna Soja - Skarbnik Miasta"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierownictwa urzędu za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Włodzimierz Bajoński - Sekretarz Miasta"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierownictwa urzędu za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Andrzej Ostrowski - Wiceburmistrz Miasta"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierownictwa urzędu za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Robert Pawłowski - Burmistrz Miasta"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej za rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej za rok 2017
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Boroch Danuta - Dyrektor SzkołyPodstawoeej nr 3 w Złotoryi" na "Boroch Danuta - Dyrektor SzkołyPodstawowej nr 3 w Złotoryi"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej za rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - (działka nr 151 o pow. 0,3206 ha) położona w obrębie 1 miasta Złotoryja przy ul. Grunwaldzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych" - I ETAP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych" - I ETAP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
wykonanie i dostawa elementów małej architektury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych" - I ETAP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych" - I ETAP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalaczniki nr 14 - RODO"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych" - I ETAP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ_drogi rowerowe - po zmianie"
Dotyczy dokumentu:
Negocjacje bez ogłoszenia na roboty budowlane "Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Negocjacje bez ogłoszenia na roboty budowlane "Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna