Rejestr zmian w biuletynie

21.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową pomieszczenia mieszkalnego wybudowanego i wyodrębnionego z części wspólnych nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 33ab w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Krzywoustego 12 w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Krzywoustego 12 w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Magnoliowej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
świadczenie usługi transportowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
doręczenie wypowiedzeń stawki czynszu oraz informacji o zmianie dotychczasowej stawki czynszu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - ul. Staszica 24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców - ul. Basztowa 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na zadanie: "Doposażenia szkoły - wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i szkolnych pracowni matematycznych w pomoce dydaktyczne i meble" w ramach projektu "Dobry start - poprawa kompetencji kluczowychw Szkole Podstawowej Nr 1 w Złotoryi"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na lokale użytkowe znajdujące się w Złotoryi przy: ul. Szkolnej 8A/1 Obręb 3 Nr działki 1045; pow. użytkowa 49,14m2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 22 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej – etap I"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie aktualizacji operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna