Rejestr zmian w biuletynie

22.03.2017

Dotyczy sprawy:
WM.7330.196.2014
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7021.1.21.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7021.1.197.2016
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.182.2015
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7234.1.2.2015
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.163.2014
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.19.2015
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.447.2015
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WAG.7125.173.2011
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WBF.3120.1.48.2015
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WAG.7125.3.5.2016
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WAG.7125.3.5.2016
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WBF.3120.1.272.2014
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.352.2015
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WBF.3120.1.276.2014
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy dokumentu:
Dostawa węży do czyszczenia kanalizacji - drugie postępowanie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa węży do czyszczenia kanalizacji - drugie postępowanie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa węży do czyszczenia kanalizacji - drugie postępowanie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kamiennej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Złotoryidotyczącego rewitalizacji linii kolejowej relacji Jelenia Góra -Wleń - Lwówek Śląski – Złotoryja - Legnica"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

21.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Krzysztofa Wawrzaka Specjalistę w Regionie Inwestycji Stacji Paliw Południe, występującego z pełnomocnictwa Polskiego Koncernu naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika magazynującego AdBlue wraz z dystrybutorem na istniejącej stacji paliw realizowanego na działce ew. nr 109/1, obr. 4 Złotoryja przy ul. Legnickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową pomieszczenia mieszkalnego wybudowanego i wyodrębnionego z części wspólnych nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 33ab w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wkaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową pomieszczenia mieszkalnego wybudowanego i wyodrębnionego z części wspólnych nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 33ab w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszą prezentację grupy w strojach historycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia Sylwii Maliszewskiej – Kierownikowi Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi upoważnienia do przekazywania informacji gospodarczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 252/2007 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych samochodów w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H.Pobożnego 1 w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont elewacji wraz z dociepleniem na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Solna 2 w Złotoryi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont elewacji wraz z dociepleniem na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Solna 2 w Złotoryi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Dopisanie punktu 9 - Ogłodzenie o wyborze oferty
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy sprawy:
WM.7330.810.2012
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7330.289.2011
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7330.483.2012
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.390.2016
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.89.2012
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WAG.6831.2.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.99.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.100.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.99.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.434.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.46.2014
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy dokumentu:
współpraca przy realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach służbowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kamiennej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kamiennej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 25 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kamiennej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
utrzymywanie, przetwarzania i udostępnianie danych pochodzących z czujnika marki Beskid Instruments
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wsparcie realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie dokumentacji projektowej "Montaż separatora substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji deszczowej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wsparcie realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna