Rejestr zmian w biuletynie

15.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kamiennej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kamiennej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 25 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kamiennej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
utrzymywanie, przetwarzania i udostępnianie danych pochodzących z czujnika marki Beskid Instruments
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wsparcie realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie dokumentacji projektowej "Montaż separatora substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji deszczowej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wsparcie realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Dopisano punkt 8. Informacja z otwarcia ofert

13.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi - Utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryja od 01.03.2017r. do 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi - Utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryja od 01.03.2017r. do 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia - utrzymanieczystości"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w centrum miasta Złotoryi od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w centrum miasta Złotoryi od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia - utrzymanie ipielęgnacja zieleni w centrum miasta"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi - Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w Złotoryi od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi - Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w Złotoryi od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia - utrzymanie ipielęgnacja zieleni w mieście"
Dotyczy dokumentu:
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H.Pobożnego 1 w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: Kierownik Oddziału Gospodarki Mieszkań Komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zakup samochodu Ford Transit
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: "Dostawa i montaż systemu GIS"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów 2017 - wersja pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów 2017 - wersja xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów 2017 - wersja pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów 2017 - wersja xlsx
Dotyczy dokumentu:
opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ul. Jerzmanickiej w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa węży do czyszczenia kanalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja" w terminie od 01.03.2017r. do 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja" w terminie od 01.03.2017r. do 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja" w okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja" w okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
utrzymanie urządzeń małej architektury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
świadczenie usług doradztwa podatkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
porozumienie dot. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna