Rejestr zmian w biuletynie

07.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa zamiatarki uliczno-chodnikowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Dopisanie informacji: 5. Zawiadomienie o wyborzeoferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia upoważnienia do przekazywania informacji gospodarczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.07.2017

Dotyczy dokumentu:
naprawa słupków strabuc 918
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Warmińskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dotacja dla parafii NNMP w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
usuwanie dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.223.2016 w sprawie instrukcji gospodarki kasowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.283.2015 w sprawie zmian zasad (polityki) rachunkowości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.258.2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w zakładowym planie kont wprowadzonym w życie zarządzeniem nr 3/2011 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 3 stycznia 2011
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty złożonej w sprawie emisji obligacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.6.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.165.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.07.2017

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna