Rejestr zmian w biuletynie

31.01.2018

Dotyczy sprawy:
WAG.6840.1.59.2016
Treść zmiany:
Edycja sprawy

30.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków położonych przy ulicach: Rynek 10, Rynek 48-49, Wojska Polskiego 24, Górniczej 6, Górniczej 16, Asnyka 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.299.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Złotoryi na lata 2018-2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.298.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 0007.XXI.173.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja na lata 2015-2032”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.297.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.296.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 0007.XXX.263.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.295.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.294.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXIV.293.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.01.2018

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - REFERENT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - REFERENT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert: "Prowadzenie zajęć logopedycznych w klasach I-VII w SP Nr 1 w Złotoryi" w ramach projektu "Dobry start - poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Złotoryi"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 151 o pow. 0,3206 ha) położona w obrębie 1 miasta Złotoryja przy ul. Grunwaldzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i biodegradowalnych - zabudowa jednorodzinna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 151 o pow. 0,3206 ha) położona w obrębie 1 miasta Złotoryja przy ul. Grunwaldzkiej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przyjęcie, przemieszanie w ramach instalacji, przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych o odpadów zielonych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
obsługa PSZOK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odbiór, załadunek i transport odpadów wielkogabarytowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opróżnianie pustostanów, wykonywanie przeprowadzek eksmisyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi ul. Odrzańskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
porozumienie w sprawie pokrywania wysokości dotacji za uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i biodegradowalnych - zabudowa jednorodzinna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i biodegradowalnych - zabudowa jednorodzinna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i biodegradowalnych - zabudowa jednorodzinna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i biodegradowalnych - zabudowa wielorodzinna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Przebudowa ul. Odrzańskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Przebudowa ul. Odrzańskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowaul. Odrzańskiej"

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna