Rejestr zmian w biuletynie

27.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Wycieczka edukacyjna do Wrocławia"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.XXXVI.2018 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.311.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2018r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.310.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.309.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.308.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXIII.285.2017r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.307.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.03.2018

Dotyczy dokumentu:
ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i biodegradowalnych - zabudowa jednorodzinna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy nr WAG.6641.6.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy nr 31/GX/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do nr WAG.6641.5.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dodruk 5000 szt. folderu promocyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie nasadzenia roślin, dostawa obsadzonych konstrukcji kwietnikowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy 76/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy 76/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna