Rejestr zmian w biuletynie

08.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja" w terminie od 01.03.2017r. do 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja" w terminie od 01.03.2017r. do 31.12.2018r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja" w okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja" w okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
utrzymanie urządzeń małej architektury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
świadczenie usług doradztwa podatkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
porozumienie dot. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.03.2017

Dotyczy dokumentu:
świadczenie pomocy prawnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ustalenie zasad i sposobu przyjmowania oraz rozliczania odpadów
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
opieka autorska i nadzór eksploatacyjny nad programem EWID
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy nr 280/2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
świadczenie usług BHP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
weryfikacja merytoryczna i formalna dokumentów - faktur VAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
opieka autorska i nadzór eksploatacyjny nad programem firmy U.I. Infosystem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
weryfikacja merytoryczna i formalna dokumentów - faktur VAT
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
naprawa uszkodzonej jezdni przy ul. Krótkiej w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przyjmowanie psów pochodzących z odłowów na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
świadczenie serwisu technicznego parkomatów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ustalenie zasad i sposobu przyjmowania oraz rozliczania odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zimowe utrzymanie dróg gminnych w mieście Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wymiana źródeł światła w lampach ulicznych na ternie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
pełnienie obowiązków Pełnomocnika ds. Uzależnień
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
dotacja dla Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wznowienie i okazanie granic nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
transport do unieszkodliwienia lub wtórnego wykorzystania przeterminowanych lub zbędnych leków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przyjęcie, przemieszczanie w ramach instalacji, przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych i odpadów zielonych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
świadczenie pomocy prawnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
opieka autorska i nadzór eksploatacyjny nad programem EWID
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
asysta techniczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opieka techniczna w zakresie eksploatacji systemu Intradok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu Miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odbiór zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z terenu miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
aneks nr 1 do umowy z dnia 2 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy nr 280/2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zbieranie z terenu miasta zwłok bezdomnych zwierząt
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
udzielanie pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przeliczenie wysokości udziałów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przeliczenie udziałów w nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
wymiana starych parkomatów ulicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
usługi transportowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego: sport dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego: sport dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego: sport dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
opróżnianie pustostanów należących do Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr instytucji kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieograniczony przetarg ustnym dotyczący najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy znajdujący się w Złotoryi przy: ul. Solnej 19 Obręb 3 Nr działek 65/3 i 65/10; pow. użytkowa 123,80m2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieograniczony przetarg ustnym dotyczący najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy znajdujący się w Złotoryi przy: ul. Solnej 19 Obręb 3 Nr działek 65/3 i 65/10; pow. użytkowa 123,80m2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku przetargu - Solna 19"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów - 2016 r. - wersja pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów - 2016 r. - wersja pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów - 2017 r. - wersja pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów - 2017 r. - wersja pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kamiennej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 222/5 o powierzchni 0,3381 ha położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kolejowej 17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczony na: budowę oświetlenia ulicznego części drogi wojewódzkiej ul. Wojska Polskiego w Złotoryi (odc. drogi na wyjeździe w kierunku Jerzmanic Zdrój)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczony na: wykonanie obiektów małej architektury przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul. B. Chrobrego 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przetarg dwustopniowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku gospodarczym w Złotoryi przy ul. Bolesława Chrobrego 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro na remont budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 4 w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 euro na wykonanie zadania pn.: Wymiana stolarki okiennej w budynku oficyny Urzędu Miejskiego pl. Orląt Lwowskich 1 w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na zadanie pn.: "Wykonanie i montaż prefabrykowanych obudów na śmietniki wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do 60.000 euro na "Zagospodarowanie podwórza mieszczącego się pomiędzy ulicami: Piłsudskiego-Mickiewicza-Matejki w Złotoryi poprzez ułożenie kostki bruk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki nr 111 w obrębie 3 miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kamiennej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 222/5 o powierzchni 0,3381 ha położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kolejowej 17
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Zamieszczenie punktu 6 i 7

03.03.2017

02.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów 2017 - wersja xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów 2017 - wersja pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów 2017 - wersja pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów 2017 - wersja xlsx

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna