Rejestr zmian w biuletynie

15.11.2017

Dotyczy dokumentu:
przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
koszenie i pielęgnacja trawy na zmodernizowanym boisku przy ul. Sportowej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie dokumentacji PFU dla inwestycji "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa dwóch samochodów dostawczych o DMC do 3,5t
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa dwóch samochodów dostawczych o DMC do 3,5t
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa dwóch samochodów dostawczych o DMC do 3,5t
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania: Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S - III kwartał 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.XXXI.2017 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 października 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.XXXI.2017 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 października 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacje - październik 2017.pdf"

10.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Lista osób oczekujących na przydział lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.XXXI.2017 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 października 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. OBSŁUGI INTERESANÓW w Wydziale Obsługi Urzędu w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa dwóch samochodów dostawczych o DMC do 3,5t
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa dwóch samochodów dostawczych o DMC do 3,5t
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach konsultacji rocznego programu współpracy gminy miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach konsultacji rocznego programu współpracy gminy miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wydziały i samodzielne stanowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXI.275.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno – gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXI.274.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXI.273.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXI.272.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXI.271.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXI.270.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy na opracowanie geodezyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. " wykonanie oświetlenia i monitoringu PSZOK w Złotoryi"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna