Rejestr zmian w biuletynie

13.04.2017

Dotyczy sprawy:
WAG.7125.187.2011
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WAG.7125.187.2011
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie odławiania bezdomnych zwierząt w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przeprowadzenie niezależnej oceny zatrudnienia administracji i obsługi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: Kierownik Oddziału Estetyki i Zieleni Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie wraz z montażem urządzenia siłowni
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie i dostawa wraz z montażem zestawów zabawowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
utrzymywanie, przetwarzania i udostępnianie danych pochodzących z czujnika marki Beskid Instruments
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie obejmowania imprez i wydarzeń patronatem Burmistrza Miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy sprawy:
WBF.3120.1.326.2016
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.25.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: Kierownik Oddziału Estetyki i Zieleni Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.XXVI.2017 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
pokrycie kosztów związanych z zakupem videorejestratora
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna