Rejestr zmian w biuletynie

22.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 24 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przeliczenie wysokości udziałów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przeliczenie udziałów w nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wymiana starych parkomatów ulicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
usługi transportowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego: sport dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego: sport dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego: sport dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opróżnianie pustostanów należących do Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego pn. "RIO TEAM JUNIOR SENIOR"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego pn. "RIO TEAM JUNIOR SENIOR"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego pn. "RIO TEAM JUNIOR SENIOR"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu dla działki 150/38, położonej w obrębie 3 miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu Miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odbiór zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z terenu miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks nr 1 do umowy z dnia 2 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
udzielanie pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna