Rejestr zmian w biuletynie

17.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328" w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328" w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328" w formule "zaprojektuj i wybuduj"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem garaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w zakładowym planie kont wprowadzonym w życie zarządzeniem nr 3/2011 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 3 stycznia 2011
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przyjmowanie i rozliczanie odpadów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie geodezyjno-kartograficzne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie geodezyjno-kartograficzne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
pełnienie obowiązków członka Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za rok 2012 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za rok 2012 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja zarok 2012 rok"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za I półrocze 2013 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za I półrocze 2013 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja zaI półrocze 2013 rok"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za I półrocze 2013 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za I półrocze 2012 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.173.2011 Burmistrza Miasta Złotoryja Z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za I półrocze 2011 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za 2010 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za I półrocze 2010 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za 2009 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za I półrocze 2009 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za 2008 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za 2011 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za 2011 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Złotoryjaza 2011 rok"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za 2010 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za 2010 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za2010 rok"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za I półrocze 2010 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za I półrocze 2010 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja zaI półrocze 2010 rok"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za I półrocze 2009 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za I półrocze 2009 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja zaI półrocze 2009 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za 2008 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za 2008 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Złotoryjaza 2008 rok"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za 2008 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za 2009 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za 2009 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za2009 rok"

14.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów 2017 - wersja pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów 2017 - wersja xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów 2017 - wersja pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów 2017 - wersja xlsx

12.01.2018

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna