Rejestr zmian w biuletynie

07.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa zamiatarki uliczno-chodnikowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Dopisanie informacji: 5. Zawiadomienie o wyborzeoferty najkorzystniejszej

06.07.2017

Dotyczy dokumentu:
naprawa słupków strabuc 918
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Warmińskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dotacja dla parafii NNMP w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
usuwanie dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.223.2016 w sprawie instrukcji gospodarki kasowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.283.2015 w sprawie zmian zasad (polityki) rachunkowości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.258.2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w zakładowym planie kont wprowadzonym w życie zarządzeniem nr 3/2011 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 3 stycznia 2011
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty złożonej w sprawie emisji obligacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.6.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.165.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.07.2017

03.07.2017

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.248.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.247.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.246.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.244.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.243.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.242.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.241.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.240.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 145/35 w obrębie 1 w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.239.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.238.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXIII.186.2016 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.237.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.236.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIX.235.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna