Rejestr zmian w biuletynie

06.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Przebudowa ul. Odrzańskiej"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

05.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Przebudowa ul. Odrzańskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Przebudowa ul. Odrzańskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert w przetargunieograniczonym"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie anulowania zarządzenia nr 0050.280.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Wycieczka edukacyjna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.10.2017

Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie audytu energetycznego na Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
montaż 3 szt. opraw na istniejących słupach oświetleniowych na ul. Złotej i ul. Górniczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie dokumentacji projektowej "Wykonanie oświetlenia przy ul. Konopnickiej 9"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie oświetlenia przystanku autobusowego przy ul. Hożej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie dokumentacji projektowej "Wykonanie oświetlenia przy ul. Rzemieślniczej 11"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie dokumentacji projektowej "Wykonanie oświetlenia przy ul. Broniewskiego 4c"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie wniosku o dofinansowanie projektu "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę dróg rowerowych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dotacja na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy na wycinkę drzew
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół z dyskusji publicznej - ZSIRG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dyskusji publicznej - ul. Monte Cassino
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dyskusji publicznej - ul. Jerzmanicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert - "Opracowanie graficzne, wykonanie, dostawę i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej "
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert - "Opracowanie graficzne, wykonanie, dostawę i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dotycząca wyboru oferty"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji regałów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXX.263.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXX.262.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/226/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXX.261.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXX.260.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXX.259.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XLVIII/259/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku zmienionej Uchwałą Nr 0007.XVIII.137.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 maja 2016 r. oraz Uchwałą Nr 0007.XXI.177.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXX.258.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXX.257.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja i lub jej jednostkom organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXX.256.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXX.255.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXIII.186.2016r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXX.254.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna