Rejestr zmian w biuletynie

02.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa zamiatarki uliczno-chodnikowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Uzupełnienie ogłoszenia o punkty 4, 5, 6 i 7.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Odwodnienie placu przed garażami przy ul. Wojska Polskiego 24"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Odwodnienie placu przed garażami przy ul. Wojska Polskiego 24"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia RPK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Przebudowa skanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie o udzieleniuzamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Przebudowa skanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia w trybiezamówienia z wolnej reki_poprawiona.pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu komputerowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: Specjalista ds. transportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
konserwacja i utrzymanie czystości fontann i instalacji hydraulicznych fontann
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierownictwa urzędu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie przeglądu rocznego budynku przy ul. Kościuszki w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych boiska do piłki siatkowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
utrzymywanie oznakowania poziomego na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy na letni wypoczynek dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie dokumentacji projektowej "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy cmentarnej na ossuarium"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa drogi ul. Odrzańskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
pełnienie nadzoru inwestorskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
pielęgnacja ukwiecenia na konstrukcjach kwietnikowych oraz posadzenie 8 szt. drzew w donicach ich pielęgnacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie dokumentacji projektowej "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy cmentarnej na ossuarium"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa drogi ul. Odrzańskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
pełnienie nadzoru inwestorskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.05.2017

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.234.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.233.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.232.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce i objęciu w niej przez Gminę Miejską Złotoryja udziałów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.231.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.230.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Złotoryjskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Złotoryjski Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.229.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.228.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXIII.186.2016r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.227.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 23 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno – magazynowego oraz zakupie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno – magazynowego oraz zakupie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów 2017 - wersja xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów 2017 - wersja pdf "
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów 2017 - wersja xlsx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów 2017 - wersja pdf

30.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Przebudowa skanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Przebudowa skanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Przebudowa skanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia w trybiezamówienia z wolnej reki"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Przebudowa skanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o udzieleniu zamówienia w trybiezamówienia z wolnej reki
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Przebudowa skanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Przebudowa skanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Przebudowa skanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia w trybiezamówienia z wolnej reki"

29.05.2017

Dotyczy sprawy:
WBF.3120.1.22.2017
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.99.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WAG.7125.187.2011
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy dokumentu:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. działające w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Złotoryi - rejestr umów na 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania "Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów zawieranych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Zańko kierownikowi Hali Sportowej Tęcza w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aktualizacja dokumentacji projektowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna