Rejestr zmian w biuletynie

29.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Udział w rozgrywkach w piłce siatkowej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół z Komisji Spraw Społecznych z dnia 26 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone w dniu 29 czerwca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone w dniu 30 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone w dniu 27 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone w dniu 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone w dniu 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone w dniu 26 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone w dniu 26 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała II/224/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Złotoryja informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za pierwsze półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała II/224/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Złotoryja informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za pierwsze półrocze 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lista osób oczekujących na przydział lokali do remontu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lista osób oczekujących na przydział lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.09.2017

Dotyczy dokumentu:
"Dostawa pięciu stanowisk komputerowych na potrzeby Działu Finansowo-Księgowego w RPK Spółka z o.o. w Złotoryi”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Przebudowa ul. Gwarków w Złotoryi"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Przebudowa ul. Gwarków w Złotoryi"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za I półrocze 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za I półrocze 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta wykupu lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta wykupu lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta wykupu lokalu mieszkalnego
Dotyczy dokumentu:
Oferta wykupu lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wykup mieszkania"
Dotyczy dokumentu:
Majątek Spółki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki – „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych przy inwestycji pn. „Przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej na dz. nr 101/1 obr. 7 miasta Złotoryja” (Legnica Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Złotoryja)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki – „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych przy inwestycji pn. „Przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej na dz. nr 101/1 obr. 7 miasta Złotoryja” (Legnica Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Złotoryja)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - robotybudowlane"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki – „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych przy inwestycji pn. „Przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej na dz. nr 101/1 obr. 7 miasta Złotoryja” (Legnica Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Złotoryja)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia"

25.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiału do zadania „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Odrzańskiej w Złotoryi”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opracowania projektu budżetu Miasta Złotoryja na 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.124.2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna