Rejestr zmian w biuletynie

29.05.2017

Dotyczy sprawy:
WBF.3120.1.22.2017
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.99.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WAG.7125.187.2011
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy dokumentu:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. działające w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Złotoryi - rejestr umów na 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania "Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów zawieranych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Zańko kierownikowi Hali Sportowej Tęcza w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aktualizacja dokumentacji projektowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji (zbiornik i dystrybutor) AdBlue na działce ew. nr 109/1 obr. 4, na terenie istniejącej Stacji Paliw Orlen S.A. nr 288 w miejscowości Złotoryja, przy ul. Legnickiej 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.54.2015
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Komisji Spraw Społecznych z dnia 28 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie zastrzeżonego stanowiska postojowego (Koperta) w Strefie Płatnego Parkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie zastrzeżonego stanowiska postojowego (Koperta) w Strefie Płatnego Parkowania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o udostępnienie zastrzeżonego stanowiskapostojowego (Koperta) w Strefie"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie zastrzeżonego stanowiska postojowego (Koperta) w Strefie Płatnego Parkowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o udostępnienie zastrzeżonego stanowiskapostojowego (Koperta) w Strefie Płatnego Parkowania
Dotyczy dokumentu:
opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku komunalnego przy ul. Konopnickiej 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku komunalnego przy ul. Garbarskiej 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Przebudowa ul. Karola Miarki – etap I".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Przebudowa ul. Karola Miarki – etap I".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa zamiatarki uliczno-chodnikowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa zamiatarki uliczno-chodnikowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na najładniejszy balkon i najładniejszy ogródek przydomowy w mieście
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie aktualizacji operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
remonty cząstkowe dróg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
budowa studni głębinowej do zasilania zbiornika retencyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2017 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 3 WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2017 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2017 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2017 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie zmiany WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2017 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie zmian w budżecie Gminy MiejskiejZłotoryja na 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: Elektryk - konserwator
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: Specjalista ds. obiektów budowlanych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - UZUPEŁNIENIE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA TREŚĆ
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: Specjalista ds. inżynierii środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: Kierownik Oddziału Estetyki i Zieleni Miasta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: Kierownik Oddziału Estetyki i Zieleni Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: Specjalista ds. obiektów budowlanych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Komisji Gospodarczej z dnia 24 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Komisji Gospodarczej z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu przestanków komunikacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna