Rejestr zmian w biuletynie

21.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaświadczenie o dochodach"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o braku dochodów"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o braku dochodów
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zaświadczenie o dochodach
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na II część sesji w dniu 28 września 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na II część sesji w dniu 28 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji sald aktywów i pasywów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół z połączonego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Gospodarczej z dnia 23 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z połączonego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Gospodarczej z dnia 23 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa soli drogowej luzem w ilości do 200 ton wraz z załadunkiem oraz jej transport w miarę potrzeb na teren oczyszczalni ścieków w Złotoryi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa soli drogowej luzem w ilości do 200 ton wraz z załadunkiem oraz jej transport w miarę potrzeb na teren oczyszczalni ścieków w Złotoryi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa soli drogowej luzem w ilości do 200 ton wraz z załadunkiem oraz jej transport w miarę potrzeb na teren oczyszczalni ścieków w Złotoryi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa soli drogowej luzem w ilości do 200 ton wraz z załadunkiem oraz jej transport w miarę potrzeb na teren oczyszczalni ścieków w Złotoryi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa soli drogowej luzem w ilości do 200 ton wraz z załadunkiem oraz jej transport w miarę potrzeb na teren oczyszczalni ścieków w Złotoryi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej - etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie aktualizacji operatu szacunkowego i przeliczenie udziałów w nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie regulacji studni oraz wpustów ulicznych na kanalizacji deszczowej w ul. Hożej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie geodezyjno-kartograficzne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dostawa i montaż drzwi zewnętrznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Odtworzenie historycznej szubienicy jako atrakcji turystycznej Pogórza Kaczawskiego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie prac umożliwiających pobór wody na terenie stadionu miejskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wynajem autokaru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Przebudowa ul. Odrzańskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Przebudowa ul. Odrzańskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Przebudowa ul. Odrzańskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania oudzielenia zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr 0050.54.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr 0050.258.2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Miejskiej Złotoryja i jej jednostkach budżetowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.239.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w zakładowym planie kont wprowadzonym w życie zarządzeniem nr 3/2011 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 3 stycznia 2011
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 14/2009 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 14 stycznia 2009 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.09.2017

Dotyczy dokumentu:
opracowanie oceny technicznej elementów budynków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przebudowa budynku komunalnego przy ul. Konopnickiej 7 w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
organizacja, prowadzenie i obsługa emisji obligacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna