Rejestr zmian w biuletynie

25.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: Laborant
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.32.2013 w sprawie zmianyRegulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotoryi
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 20 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIII.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: Elektryk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: Automatyk/Informatyk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: Elektryk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: Automatyk/Informatyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - konserwatorskiej na wykonanie zadania pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - konserwatorskiej na wykonanie zadania pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprostowanie do zaproszenia do składania ofert"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - konserwatorskiej na wykonanie zadania pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - Umowa"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - konserwatorskiej na wykonanie zadania pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.01.2017

23.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - konserwatorskiej na wykonanie zadania pn. „Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - Regulamin Rady Miejskiej"
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 5 - Regulamin Rady Miejskiej
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 15 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 22 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 16 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.296.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.296.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór wypełnionej oferty"
Dotyczy dokumentu:
opieka autorska i nadzór eksploatacyjny nad programem firmy U.I. Infosystem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
unieważnienie I nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę części działki nr 111 w obrębie 3 miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Złotoryi - Podinspektor ds. ochrony środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 - Regulamin Rady Miejskiej"
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 5 - Regulamin Rady Miejskiej
Dotyczy dokumentu:
Plan zamówień publicznych na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - Gmina Miejska Złotoryja zaprasza do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2017 w celu opiniowania ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
weryfikacja merytoryczna i formalna dokumentów - faktur VAT
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 26 stycznia 2017 r..
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie ograniczenia (minimalizacji) liczby lokali użytkowych, w których prowadzona jest całodobowa działalnośc hazardowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych oraz ustawowych odsetek od zaległości czynszowych byłemu najemcy lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych oraz ustawowych odsetek od zaległości czynszowych byłemu najemcy lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr 0050.258.2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Miejskiej Złotoryja i jej jednostkach budżetowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna