Rejestr zmian w biuletynie

21.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Miasta Złotoryja_.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Miasta Złotoryja_.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie uchwalenia Programu opieki nadzwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt naterenie miasta Złotoryja w 2017r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie zmian w budżecie Gminy MiejskiejZłotoryja na 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 222/5 o powierzchni 0,3381 ha położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kolejowej 17
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

20.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H.Pobożnego 1 w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont elewacji wraz z dociepleniem na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Solna 2 w Złotoryi.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont elewacji wraz z dociepleniem na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Solna 2 w Złotoryi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Dopisanie punktu 9 - Ogłodzenie o wyborze oferty
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy sprawy:
WM.7330.810.2012
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7330.289.2011
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7330.483.2012
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.390.2016
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.89.2012
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WAG.6831.2.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.99.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.100.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.99.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.434.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.46.2014
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy dokumentu:
współpraca przy realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach służbowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kamiennej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kamiennej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 25 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kamiennej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
utrzymywanie, przetwarzania i udostępnianie danych pochodzących z czujnika marki Beskid Instruments
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wsparcie realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie dokumentacji projektowej "Montaż separatora substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji deszczowej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wsparcie realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy sprawy:
WM.7021.2.32.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy na sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna