Rejestr zmian w biuletynie

18.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lubkrzewów"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewlub krzewów
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2017 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie przystąpienia do Spółki pod firmąPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. zsiedzibą w Lubawce i objęciu w niej przez Gminę Miejską Złotoryjaudziałów."
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2017 r
Treść zmiany:
Usunięto załącznik w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie,wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcie udziałóww Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Komisji Rewizyjnej z dnia 17 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
utwardzenie części działki pod urządzenia siłowni
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie wniosku o dofinansowanie projektu "Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przegląd okresowy placów zabaw
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przeprowadzenie warsztatu profilaktyczno-wychowawczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno – magazynowego oraz zakupie i instalacji maszyny do nalewania poliuretanu dwugęstościowego do produkcji obuwia na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 141/25, 141/23, 61/128 obr. 4 Złotoryja przy ul. Stromej 8
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika magazynującego AdBlue wraz z dystrybutorem na istniejącej stacji paliw na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 109/1 obr. 4 Złotoryja przy ul. Legnickiej 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej nowelizacji Statutu Miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Komisji Rewizyjnej z dnia 10 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Komisji Rewizyjnej z dnia 15 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Komisji Rewizyjnej z dnia 10 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2017 r
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie 6 miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna