Rejestr zmian w biuletynie

18.10.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.281.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.280.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przeliczenie wysokości udziałów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie graficzne, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie z dnia 18 października 2017 r. o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje złożone w dniu 28 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.10.2017

Dotyczy sprawy:
WM.7021.3.1.2018
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7141.5.2012
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WBF.3120.1.197.2014
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów 2017 - wersja pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów 2017 - wersja xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów 2017 - wersja pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów 2017 - wersja xlxs
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Stanisława Staszica w Złotoryi - etap I"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Stanisława Staszica w Złotoryi - etap I"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,odrzuceniu oferty"

12.10.2017

Dotyczy sprawy:
WBF.3128.25.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy dokumentu:
pełnienie nadzoru inwestorskiego "Przebudowa ul. Gwarków w Złotoryi"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Gwarków w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna