Rejestr zmian w biuletynie

18.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 26 stycznia 2017 r..
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie ograniczenia (minimalizacji) liczby lokali użytkowych, w których prowadzona jest całodobowa działalnośc hazardowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych oraz ustawowych odsetek od zaległości czynszowych byłemu najemcy lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych oraz ustawowych odsetek od zaległości czynszowych byłemu najemcy lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr 0050.258.2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Miejskiej Złotoryja i jej jednostkach budżetowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie przyjęcia rodzin repatrianckich przez gminy powiatu złotoryjskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie przyjęcia rodzin repatrianckich przez gminy powiatu złotoryjskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Petycja w sprawie przyjęcia rodzin repatrianckichprzez gminy powiatu złotoryjskiego"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie przyjęcia rodzin repatrianckich przez gminy powiatu złotoryjskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Petycja w sprawie przyjęcia rodzin repatrianckichprzez gminy powiatu złotoryjskiego

16.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie przyjęcia rodzin repatrianckich przez gminy powiatu złotoryjskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie przyjęcia rodzin repatrianckich przez gminy powiatu złotoryjskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywne dostawy materiałów wod-kan. grzewczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oferta realizacji zadania publicznego"
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta realizacji zadania publicznego
Dotyczy dokumentu:
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego 19a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego 19a
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadaniapublicznego 19a"
Dotyczy dokumentu:
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego 19a
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadaniapublicznego 19a
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 19a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 19a
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego19a"
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 19a
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego19a

12.01.2017

Dotyczy dokumentu:
odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zbieranie z terenu miasta zwłok bezdomnych zwierząt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy nr 280/2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zimowe utrzymanie dróg gminnych w mieście Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna