Rejestr zmian w biuletynie

11.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy sprawy:
WBF.3120.1.326.2016
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.25.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: Kierownik Oddziału Estetyki i Zieleni Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.XXVI.2017 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
pokrycie kosztów związanych z zakupem videorejestratora
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajacym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.04.2017

Dotyczy dokumentu:
zakup i montaż szaf oświetleniowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wsparcie realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dostawa materiałów budowlanych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna