Rejestr zmian w biuletynie

02.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa zamiatarki uliczno-chodnikowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Uzupełnienie ogłoszenia o punkty 4, 5, 6 i 7.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Odwodnienie placu przed garażami przy ul. Wojska Polskiego 24"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Odwodnienie placu przed garażami przy ul. Wojska Polskiego 24"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia RPK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Przebudowa skanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie o udzieleniuzamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Przebudowa skanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia w trybiezamówienia z wolnej reki_poprawiona.pdf.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sprzętu komputerowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: Specjalista ds. transportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierownictwa urzędu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie przeglądu rocznego budynku przy ul. Kościuszki w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych boiska do piłki siatkowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
utrzymywanie oznakowania poziomego na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy na letni wypoczynek dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie dokumentacji projektowej "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy cmentarnej na ossuarium"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa drogi ul. Odrzańskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
pełnienie nadzoru inwestorskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
pielęgnacja ukwiecenia na konstrukcjach kwietnikowych oraz posadzenie 8 szt. drzew w donicach ich pielęgnacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie dokumentacji projektowej "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy cmentarnej na ossuarium"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa drogi ul. Odrzańskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
pełnienie nadzoru inwestorskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.05.2017

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.234.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.233.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.232.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce i objęciu w niej przez Gminę Miejską Złotoryja udziałów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.231.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.230.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Złotoryjskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Złotoryjski Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.229.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.228.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXIII.186.2016r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.227.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 23 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno – magazynowego oraz zakupie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno – magazynowego oraz zakupie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów 2017 - wersja xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów 2017 - wersja pdf "
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów 2017 - wersja xlsx
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów 2017 - wersja pdf

30.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Przebudowa skanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Przebudowa skanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Przebudowa skanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia w trybiezamówienia z wolnej reki"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Przebudowa skanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o udzieleniu zamówienia w trybiezamówienia z wolnej reki
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Przebudowa skanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Przebudowa skanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Przebudowa skanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia w trybiezamówienia z wolnej reki"

29.05.2017

Dotyczy sprawy:
WBF.3120.1.22.2017
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.99.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WAG.7125.187.2011
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy dokumentu:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. działające w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Złotoryi - rejestr umów na 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania "Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów zawieranych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w roku 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Zańko kierownikowi Hali Sportowej Tęcza w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aktualizacja dokumentacji projektowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna