Rejestr zmian w biuletynie

27.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Wycieczka edukacyjna do Wrocławia"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.XXXVI.2018 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 marca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.311.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2018r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.310.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.309.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.308.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXIII.285.2017r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVI.307.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.03.2018

Dotyczy dokumentu:
ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i biodegradowalnych - zabudowa jednorodzinna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy nr WAG.6641.6.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy nr 31/GX/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do nr WAG.6641.5.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dodruk 5000 szt. folderu promocyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie nasadzenia roślin, dostawa obsadzonych konstrukcji kwietnikowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy 76/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy 76/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna