Rejestr zmian w biuletynie

27.09.2017

Dotyczy dokumentu:
"Dostawa pięciu stanowisk komputerowych na potrzeby Działu Finansowo-Księgowego w RPK Spółka z o.o. w Złotoryi”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Przebudowa ul. Gwarków w Złotoryi"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Przebudowa ul. Gwarków w Złotoryi"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za I półrocze 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania Budżetu Miasta Złotoryja za I półrocze 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Przedmiot działalności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta wykupu lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta wykupu lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oferta wykupu lokalu mieszkalnego
Dotyczy dokumentu:
Oferta wykupu lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wykup mieszkania"
Dotyczy dokumentu:
Majątek Spółki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki – „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych przy inwestycji pn. „Przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej na dz. nr 101/1 obr. 7 miasta Złotoryja” (Legnica Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Złotoryja)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki – „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych przy inwestycji pn. „Przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej na dz. nr 101/1 obr. 7 miasta Złotoryja” (Legnica Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Złotoryja)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - robotybudowlane"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki – „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych przy inwestycji pn. „Przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej na dz. nr 101/1 obr. 7 miasta Złotoryja” (Legnica Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Złotoryja)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia"

25.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiału do zadania „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Odrzańskiej w Złotoryi”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opracowania projektu budżetu Miasta Złotoryja na 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.124.2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaświadczenie o dochodach"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o braku dochodów"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o braku dochodów
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zaświadczenie o dochodach
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na II część sesji w dniu 28 września 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na II część sesji w dniu 28 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji sald aktywów i pasywów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna