Rejestr zmian w biuletynie

23.03.2017

Dotyczy sprawy:
WM.7330.196.2014
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7021.1.21.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7021.1.197.2016
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.182.2015
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7234.1.2.2015
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.163.2014
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.19.2015
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.447.2015
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WAG.7125.173.2011
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WBF.3120.1.48.2015
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WAG.7125.3.5.2016
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WAG.7125.3.5.2016
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WBF.3120.1.272.2014
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.352.2015
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WBF.3120.1.276.2014
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy dokumentu:
Dostawa węży do czyszczenia kanalizacji - drugie postępowanie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa węży do czyszczenia kanalizacji - drugie postępowanie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa węży do czyszczenia kanalizacji - drugie postępowanie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kamiennej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Złotoryidotyczącego rewitalizacji linii kolejowej relacji Jelenia Góra -Wleń - Lwówek Śląski – Złotoryja - Legnica"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

22.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Miasta Złotoryja_.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi nadziałalność Burmistrza Miasta Złotoryja_.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie uchwalenia Programu opieki nadzwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt naterenie miasta Złotoryja w 2017r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "w sprawie zmian w budżecie Gminy MiejskiejZłotoryja na 2017 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 222/5 o powierzchni 0,3381 ha położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kolejowej 17
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

21.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Krzysztofa Wawrzaka Specjalistę w Regionie Inwestycji Stacji Paliw Południe, występującego z pełnomocnictwa Polskiego Koncernu naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika magazynującego AdBlue wraz z dystrybutorem na istniejącej stacji paliw realizowanego na działce ew. nr 109/1, obr. 4 Złotoryja przy ul. Legnickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową pomieszczenia mieszkalnego wybudowanego i wyodrębnionego z części wspólnych nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 33ab w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wkaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową pomieszczenia mieszkalnego wybudowanego i wyodrębnionego z części wspólnych nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 33ab w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszą prezentację grupy w strojach historycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia Sylwii Maliszewskiej – Kierownikowi Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi upoważnienia do przekazywania informacji gospodarczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 252/2007 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych samochodów w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna