Rejestr zmian w biuletynie

16.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego pn. "RIO TEAM JUNIOR SENIOR"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego pn. "RIO TEAM JUNIOR SENIOR"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego pn. "RIO TEAM JUNIOR SENIOR"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 23 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu dla działki 150/38, położonej w obrębie 3 miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu Miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
odbiór zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z terenu miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks nr 1 do umowy z dnia 2 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
udzielanie pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 222/5 o powierzchni 0,3381 ha położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kolejowej 17
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr 0050.36.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów wod-kan. - armatura (sieć zewnętrzna) oraz kształtki do montażu wodomierzy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów wod-kan. - armatura (sieć zewnętrzna)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w Ustaleniach procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.227.2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna