Rejestr zmian w biuletynie

28.12.2016

23.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik CEIDG-1 - wniosek o wpis do centralnej ewidencji iinformacji
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/315/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/315/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr 11/315/2016 SkładuOrzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawiewieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryjaprzedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok" na"Uchwała Nr II/315/2016 Składu Orzekającego Regionalnej IzbyObrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii oprojekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej GminyMiejskiej Złotoryja przedstawionym wraz z projektem uchwałybudżetowej na 2017 rok"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIII.186.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF - załącznik nr 3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIII.186.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WPF - załącznik nr 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIII.186.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WPF - załącznik nr 3.pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIII.186.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WPF - załącznik nr 2.pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIII.196.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIII.195.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą RPK Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIII.194.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXII.185.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotoryi zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIII.193.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja” zmienionej Uchwałą Nr 0007.X.69.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 0007.XIV.124.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIII.192.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIII.191.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIII.190.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIII.189.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż dwóch domków letniskowych w Rokitkach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIII.188.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIII.187.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXIII.186.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 9 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2016_12_23_08_16_42.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 9 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2016_12_23_08_39_28.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 9 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 24 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 28 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie graficzne, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.XXII.2016 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "interpelacje - listopad 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie systemu informatycznego używanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
usunięcie awarii oświetlenia ulicznego na ul. Krzywoustego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
montaż opraw na budynku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna