Rejestr zmian w biuletynie

08.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.XXXII.2017 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Komisji Gospodarczej z dnia 22 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Komisji Gospodarczej z dnia 19 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Komisji Spraw Społecznych z dnia 27 września 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 24 października 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Komisji Budżetu i Finansów z dnia 26 października 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie i dostawa elementów linowo-elewacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
naprawa uszkodzonej jezdni przy ul. Złotej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna