Rejestr zmian w biuletynie

09.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów wod-kan. - armatura (sieć zewnętrzna) oraz kształtki do montażu wodomierzy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa materiałów wod-kan. - armatura (sieć zewnętrzna)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w Ustaleniach procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.227.2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w centrum miasta Złotoryi od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi - Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w Złotoryi od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi - Utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryja od 01.03.2017r. do 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 16 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ul. Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ul. Jerzmanickiej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
pełnienie obowiązków Pełnomocnika ds. Uzależnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dotacja dla Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wznowienie i okazanie granic nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
transport do unieszkodliwienia lub wtórnego wykorzystania przeterminowanych lub zbędnych leków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przyjęcie, przemieszczanie w ramach instalacji, przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych i odpadów zielonych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
świadczenie pomocy prawnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opieka autorska i nadzór eksploatacyjny nad programem EWID
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
asysta techniczna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opieka techniczna w zakresie eksploatacji systemu Intradok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. działające w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Złotoryi - rejestr umów na 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. działające w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Złotoryi - rejestr umów na 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów 2016 - DM wersja xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. działające w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Złotoryi - rejestr umów na 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów 2016 - DM wersja pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. działające w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Złotoryi - rejestr umów na 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów 2016 - DM.xls
Dotyczy dokumentu:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. działające w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Złotoryi - rejestr umów na 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów 2016 - DM.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów zawieranych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w roku 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów zawieranych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów RPK - 2016 - wersja xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów zawieranych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w roku 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów RPK - 2016 - wersja pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów zawieranych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w roku 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów RPK - 2016.xls
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów zawieranych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w roku 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów RPK - 2016.pdf
Dotyczy sprawy:
WM.7146.1.99.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.XXIV.2017 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr instytucji kultury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY - 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr instytucji kultury
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY.pdf
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kamiennej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów 2016 - wersja pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów 2016 - wersja xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów 2016 - wersja pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów 2016 - wersja xlsx
Dotyczy sprawy:
WBF.3120.1.28.2012
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy sprawy:
WAG.7125.164.2011
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy dokumentu:
Plan dyżurów radnych Rady Miejskiej w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna