Rejestr zmian w biuletynie

06.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Przebudowa ul. Odrzańskiej"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

05.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Przebudowa ul. Odrzańskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - "Przebudowa ul. Odrzańskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert w przetargunieograniczonym"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie anulowania zarządzenia nr 0050.280.2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Wycieczka edukacyjna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.10.2017

Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie audytu energetycznego na Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
montaż 3 szt. opraw na istniejących słupach oświetleniowych na ul. Złotej i ul. Górniczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie dokumentacji projektowej "Wykonanie oświetlenia przy ul. Konopnickiej 9"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie oświetlenia przystanku autobusowego przy ul. Hożej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie dokumentacji projektowej "Wykonanie oświetlenia przy ul. Rzemieślniczej 11"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie dokumentacji projektowej "Wykonanie oświetlenia przy ul. Broniewskiego 4c"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie wniosku o dofinansowanie projektu "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę dróg rowerowych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dotacja na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy na wycinkę drzew
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół z dyskusji publicznej - ZSIRG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dyskusji publicznej - ul. Monte Cassino
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dyskusji publicznej - ul. Jerzmanicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert - "Opracowanie graficzne, wykonanie, dostawę i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej "
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert - "Opracowanie graficzne, wykonanie, dostawę i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej "
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dotycząca wyboru oferty"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji regałów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXX.263.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXX.262.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/226/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXX.261.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXX.260.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXX.259.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. o zmianie Uchwały Nr XLVIII/259/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku zmienionej Uchwałą Nr 0007.XVIII.137.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 maja 2016 r. oraz Uchwałą Nr 0007.XXI.177.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXX.258.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXX.257.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Złotoryja i lub jej jednostkom organizacyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXX.256.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXX.255.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXIII.186.2016r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXX.254.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna