Rejestr zmian w biuletynie

16.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kamiennej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kamiennej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z dnia 25 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kamiennej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
utrzymywanie, przetwarzania i udostępnianie danych pochodzących z czujnika marki Beskid Instruments
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wsparcie realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie dokumentacji projektowej "Montaż separatora substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji deszczowej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wsparcie realizacji zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy sprawy:
WM.7021.2.32.2013
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy na sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Dopisano punkt 8. Informacja z otwarcia ofert

13.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi - Utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryja od 01.03.2017r. do 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi - Utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryja od 01.03.2017r. do 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia - utrzymanieczystości"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w centrum miasta Złotoryi od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w centrum miasta Złotoryi od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia - utrzymanie ipielęgnacja zieleni w centrum miasta"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi - Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w Złotoryi od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi - Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w Złotoryi od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia - utrzymanie ipielęgnacja zieleni w mieście"
Dotyczy dokumentu:
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. H.Pobożnego 1 w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko: Kierownik Oddziału Gospodarki Mieszkań Komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zakup samochodu Ford Transit
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... następna