Rejestr zmian w biuletynie

05.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej w Złotoryi"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie odwołania upoważnienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.81.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 16 marca 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w c
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.20.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.21.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do ustanowienia rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów określających zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie odwołania upoważnienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi pełnomocnictwa do występowania do biur informacji gospodarczej o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi upoważnienia do przekazywania informacji gospodarczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.82.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 16 marca 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.43.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 7 marca 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.51.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 7 marca 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.13.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.12.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierownictwa urzędu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierownictwa urzędu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2012
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2011
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2010
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2010
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2010-2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2008
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze pracownika w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku - Referenta ds. rachuby
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze pracownika w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku - Referenta ds. rachuby
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (2017)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (2016)
Treść zmiany:
Zmiana linku do dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Treść zmiany:
Zmiana linku do dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lista osób oczekujących na przydział lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lista osób oczekujących na przydział lokali do remontu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lista osób oczekujących na przydział lokali socjalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie przeglądu słupków automatycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
obsługa promocyjno-medialna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.05.2017

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna