Rejestr zmian w biuletynie

22.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Lista osób oczekujących na przydział lokali do remontu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki nr 111 w obrębie 3 miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał na sesję w dniu 30 listopada 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Magnoliowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie dokumentacji projektowej do inwestycji: Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Cichej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.11.2017

17.11.2017

Dotyczy dokumentu:
przebudowa budynku komunalnego przy ul. Garbarskiej 2 w Złotoryi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Złotoryja na lata 2018-2031
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Złotoryja na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przebudowa budynku komunalnego przy ul. Garbarskiej 2 w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przebudowa budynku komunalnego przy ul. Garbarskiej 2 w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - RZECZNIK PRASOWY w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Złoto dla najmłodszych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja” w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie operatu wodnoprawnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie operatu wodnoprawnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dostawa i montaż szafy oświetleniowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
częściowy remont dachu przy ul. Rynek 42 w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... następna