Rejestr zmian w biuletynie

11.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 7 miasta Złotoryja przy ul. B. Krzywoustego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja Ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 2 miasta Złotoryja przy ul. Kolejowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Odwodnienie placu przed garażami przy ul. Wojska Polskiego 24"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki - "Odwodnienie placu przed garażami przy ul. Wojska Polskiego 24"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Złotoryi przy ul. Dworcowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.05.2017

08.05.2017

05.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej w Złotoryi"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie odwołania upoważnienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.81.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 16 marca 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w c
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.20.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.21.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do ustanowienia rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów określających zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie odwołania upoważnienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi pełnomocnictwa do występowania do biur informacji gospodarczej o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi upoważnienia do przekazywania informacji gospodarczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.82.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 16 marca 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.43.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 7 marca 2016r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.51.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 7 marca 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.13.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.12.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna