UCHWAŁA NR 0007.XXVII.224.2021
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja,  a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz przystąpienie do prac nad dokumentem strategicznym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029, zwanym Planem działań ZIT AJ

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia, w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja, a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej:
1. Gminą Bolków,
2. Gminą i Miastem Gryfów Śląski,
3. Gminą Janowice Wielkie,
4. Miastem Jelenia Góra,
5. Gminą Jeżów Sudecki,
6. Miastem Karpacz,
7. Miastem Kowary,
8. Gminą i Miastem Leśna,
9. Gminą i Miastem Lubomierz,
10. Gminą i Miastem Lwówek Śląski,
11. Gminą Marciszów,
12. Miastem i Gminą Mirsk,
13. Miastem i Gminą Mirsk,
14. Gminą Mysłakowice,
15. Gminą Olszyna,
16. Miastem Piechowice,
17. Gminą Pielgrzymka,
18. Gminą Podgórzyn,
19. Gminą Stara Kamienica,
20. Miastem Szklarska Poręba,
21. Miastem Świeradów Zdrój,
22. Miastem i Gminą Świerzawa,
23. Miastem i Gminą Wleń,
24. Miastem Wojcieszów,
25. Gminą Zagrodno,
26. Gminą Złotoryja.
§ 2. Wyraża się zgodę na przystąpienie do prac nad dokumentem strategicznym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029, zwanym Planem działań ZIT AJ.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVII.224.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja, a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz przystąpienie do prac nad dokumentem strategicznym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029, zwanym Planem działań ZIT AJ
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:01.03.2021 09:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:01.03.2021 09:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 203